INNOVATIE IS EEN TEAM PROCES
EN IEDEREEN KAN BIJDRAGEN

Wie is de echte innovator ?

Iedereen heeft wel een beeld van zichzelf betreffende het eigen innovatieve vermogen. Sommige mensen zijn inderdaad erg goed in het bedenken van nieuwe ideeën, terwijl anderen van zichzelf zeggen in het geheel niet creatief te zijn.
Echte innovatie ontstaat echter zelden in het hoofd van één persoon !
Innovatie ontstaat als mensen elkaar ontmoeten en met elkaar discussieren en ideeën uitwisselen.
Inderdaad is de één beter in het outside-the-box denken dan de ander.
En iemand anders kan heel goed de grote lijnen zien, terwijl zijn tegenpool veel beter kan letten op de nodige details. Ook zijn er mensen die uitblinken in het spontaan bedenken van geheel nieuwe dingen, terwijl de ander weer als meer pragmatisch bekend staat.
Het interessante is dat innovatie eigenlijk alleen maar tot stand komt als de ideeën van idealist samenkomen met die van de analist en de bedenksels van de dromer getoetst worden door de nuchtere realist.
Innovatie ontstaat in een groepsproces bij de verdieping van de dialoog tussen verschillende tegenpolen, waarbij de verschillende deelnemers in de groep serieus naar elkaars ideeën luisteren en de essentie daarvan leren zien, inclusief de mogelijkheden en consequenties ervan.

Onze Cognitieve Bias verhindert ons om nieuwe oplossingen te zien

Cognitieve Bias (Wikipedia) is in de psychologie een irrationele, foutieve gedachten-gang. Het is vooringenomen of bevooroordeeld zijn bij het leren en herkennen.
Het is een bevooroordeling die zowel bewust als onbewust kan voorkomen, die vanuit het psychologische, of cognitieve proces voortkomt.
Iedere persoon zal, afhankelijk van zijn of haar persoonlijkheid, gebiased zijn bij het zoeken naar oplossingsalternatieven voor een uitdagend probleem. 
Verschillende persoonlijkheden hebben ook verschillende voorkeuren, ook bij het zoeken naar oplossingen. Mensen kunnen ook onbewust bepaalde mogelijkheden over het hoofd zien of daarvoor zelfs 'blind' zijn.

Alleen teams die in staat zijn om te komen tot een meer diepgaande dialoog over de 'voors en tegens' van de extremen van schijnbaar tegenstrijdige oplossingen, zijn voldoende geëquipeerd om te komen tot een synthese van ideeën en tot nieuwe oplossingen.

 

Wat kunnen we doen om innovatie te stimuleren en een innovatief klimaat te doen ontstaan?

Innovatie kun je niet van bovenaf afdwingen. Als het komt, ontstaat het 'bottom-up' in de interactie tussen 'gewone mensen’. Innovatie is een product van menselijke interactie in een 'trial and error' proces, en niet het een resultaat van een bewust gepland 'menselijk design proces’.
Het is wél mogelijk om de innovatiekracht bij individuele mensen, teams en organisaties te ontwikkelen. Oók is het mogelijk om de kansen op het ontstaan van innovatieve ideeën en vernieuwende concepten te beïnvloeden door de juiste mensen bij elkaar te zetten en een innovatief klimaat in een organisatie te bewerkstelligen.
Voor het bijeenbrengen van mensen in een creatief team is het noodzakelijk om dieper te kijken naar de persoonlijkheid van de individuele deelnemers in een groep. In zo’n groep spelen complementariteit en diversiteit van de persoonlijkheden een belangrijke rol.
Het Blauwvinger Innovatie Centrum hanteert hiervoor de Advanced Team Design Tool.