PRINCIPES EN OVERTUIGINGEN

Kwaliteiten en valkuilen
Het LDT-proces start met een formele meting van persoonlijke gedragskenmerken. Deze inventarisatie van gedragsvoorkeuren wordt gebruikt als input voor de LDT. De gedragsvoorkeuren zijn een indicatie van potentiële kwaliteiten en mogelijke valkuilen van het gedrag. De LDT rapporten maken de deelnemer hiervan bewust; dit maakt dat de deelnemer een effectiever gedrag zal ontwikkelen.
Aanpassen van gedragsvoorkeuren
Iedereen is in staat om zijn/haar gedragsvoorkeuren aan te passen (binnen de reikwijdte van de dieper gelegen delen van persoonlijkheidsstructuur, natuurlijk). De facto doet iedereen dat al min of meer intuïtief (men leert van zijn ervaringen), maar deze ontwikkeling kan m.b.v. de LDT worden versneld.
Competenties, stijlen en rol-geschiktheid
Gedragsvoorkeuren liggen ten grondslag aan onze competenties, welke de ingrediënten vormen voor (leiderschap) stijlen en (professionele) rollen. Iedere persoon is uniek, heeft zijn eigen set van voorkeuren, competenties, stijlen en rol-geschiktheid. En een persoon kan, met de inzichten in de effecten van zijn gedrag en de verbanden tussen gedrag, competenties, stijlen en rollen, sterkere competenties ontwikkelen en een bredere stijlen- en rollen portefeuille ontwikkelen.
Verbetering en groei
De LDT ondersteunt de individuele deelnemer bij zijn ontwikkeling en groei, vanuit diens talenten en mogelijkheden. Dit is het voornaamste doel van de LDT. Zulke verbeteringen en groeiprocessen kunnen alleen succesvol plaatsvinden als de persoon er serieus aan werkt en een hoge motivatie daartoe heeft.
Eigendom van de informatie
Deelname aan het LDT ondersteunde ontwikkelingsprogramma kan alleen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. De deelnemer zélf is eigenaar van de rapporten en profielen. Alleen hij/zij kan beslissen hoe de informatie gebruikt mag worden. Bovendien is deze informatie uitsluitend bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.
Fit-for-Role Analyse
Als een organisatie besluit dat een overzicht tot stand gebracht dient te worden, bijvoorbeeld van een groep leiders/professionals, wordt het geproduceerde materiaal geanonimiseerd totdat de verdere ontwikkeling wordt opgestart. Bij die verdere ontwikkeling zal de individuele informatie gebruikt worden, echter niet zonder toestemming van de deelnemer.