SAMENSTELLING NATURAL WORKING TEAMS

Met het programma 'Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling' creëert LDpe het juiste klimaat voor het tot stand komen van innovatieve oplossingen.
Dit geschiedt met behulp van de Natural Working Teams. De sleutel van het succes ligt in de samenstelling van die teams.

Het succes van een team is volgens prof. Meredith Belbin, afhankelijk van de interactie tussen de teamleden en de complementariteit tussen de onderlinge rollen. Met LDpe's Team Design Module (zie het aparte hoofdstuk) zijn we in staat om potentieel succesvolle teams samen te stellen: teams die volgens Belbin's concept compleet en complementair zijn.
Zoals in het voorbeeld hieronder.
Maar voor het samenstellen van succesvolle potentieel innovatieve teams is meer nodig!
In zulke teams is het noodzakelijk om ook te kijken naar de diversiteit in persoonlijkheids-kenmerken m.b.t. denkstijlen van de individuele teamleden. Zie de beschrijving hiernaast.

Voorbeeld van een Natural Working Team op basis van zowel Belbin's Teamrollen als de diversiteit in verschillende denkstijlen.

Denkstijl paradoxen
Na zorgvuldige analyse hebben we gevonden dat we de teamleden voor de NWT's in het programma wilden selecteren op basis van de variëteit m.b.t. de volgende denkstijl paradoxen:

- Outside-the-box versus Gefocust Denken

- Associatief versus Logisch Denken

- Disruptief versus Compliant Denken

- Divergent versus Convergent Denken

- Denken in Hoofdlijnen versus Details

- Intuïtief versus Rationeel Besluiten


- Prioritering van Waarden versus Normen

Persoonlijkheidskenmerken als sleutel voor de samen-stelling van creatieve teams

Ieder persoon zal, afhankelijk van zijn of haar persoonlijkheid, gebiased zijn bij het zoeken naar oplossings alternatieven voor een uitdagend probleem. 
Verschillende persoonlijkheden hebben ook verschillende voorkeuren, ook bij het zoeken naar oplossingen. Mensen kunnen ook onbewust bepaalde mogelijkheden over het hoofd zien of daarvoor zelfs 'blind' zijn.
Alleen teams die in staat zijn om te komen tot een meer diepgaande dialoog over de 'voors en tegens' van de extremen van schijnbaar tegenstrijdige oplossingen, zijn voldoende geëquipeerd om te komen tot een syntese van hybride nieuwe oplossingen die het beste van de beide werelden in zich verenigen.
Natural Working Teams bestaande uit teamleden met verschillend 'gebiaste' persoonlijkheden zijn beter geëquipeerd voor zo'n diepgaande dialoog over de voor- en nadelen van verschillende oplossings-alternatieven.

LDpe's Advanced Team Design Tool helpt ons, om teams samen te stellen, die optimaal geëquipeerd zijn voor het vinden van innovatieve oplossingen. 

Door teams samen te stellen met een diversiteit in persoonlijkheden en verschillen in denkstijlen kunnen we het NWT optimaal toerusten voor een creatieve diepgaande dialoog over de verschillende oplossingsalternatieven.

Hieronder: de score van het hier getoonde NWT m.b.t. de denkstijl 'Disruptive versus Compliant

Advanced Team Design Tool - een voorbeeld