ORGANISATIE VAN DE LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Capgemini University Les Fontaines Capgemini University Les Fontaines

In de stream Leiderschap & Leadership Development gaan we in op hoe de bedrijven vorm geven aan de ontwikkeling van hun leiders en talentvolle medewerkers. 
Onder het thema Organisatie van de Leiderschapsontwikkeling laten we zien hoe leiderschapsontwikkeling bij veel grotere organisaties zorg dragen voor de ontwikkeling van leiders.
De Leadership Development organisatie werkt vaak samen met  externe partijen, zoals Universiteiten, Business Schools en Opleidingsinstituten. Bij de grote concerns komt het ook wel voor dat ze een eigen Academy of zelfs een eigen Universiteit kennen.

Op de sub-pagina Onze visie op Leiderschap vertellen we hoe LDpe aankijkt tegen het begrip Leiderschap in een veranderende wereld. 
In Leiderschapsontwikkeling in een organisatorische context plaatsen we de leiderschapsactiviteiten in de context van de organisatie en organisatie ontwikkeling.
In Implementatie van Leadership Development vertellen we hoe zo'n LD organisatie kan worden opgezet en bestuurd.
De aandacht die we geven aan
 De individuele loopbaan in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie achten we noodzakelijk omdat vaak vergeten wordt dat het bij het vervullen van een rol in een organIsatie gaat om twee partijen, ieder met hun eigen belang.
En Corporate Leadership Development Programma's geeft een impressie van leiderschapsontwikkelingsprogramma's.