GROEPSPROCES VAARDIGHEDEN

De publicatie “Hoe richt je een zwerm” behandelt een gerichte aanpak van complexe vraagstukken.
Complexe vraagstukken zijn, anders dan simpele of ingewikkelde vraagstukken, niet oplosbaar door een rationeel analytische aanpak. Vaak ontbreekt de relatie tussen oorzaak en gevolg.

Meestal gaat het om vraagstukken, waarin meerdere partijen een rol spelen met  verschillende belangen en een variërende mogelijkheden tot beïnvloeding.

Het begeleiden van een groepsproces dat ten doel heeft om oplossingen te vinden, geaccepteerd te krijgen, en eventueel te implementeren vraagt om deskundige, neutrale leiding.
Van de deelnemers aan het proces wordt een positieve, oplossingsgerichte mentaliteit gevraagd. 

Voor de deelnemers/belanghebbenden is zo'n groepsproces, naast oplossingsgericht, ook erg leerzaam. Het is daarom soms ook een goede reden om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. 
Door middel van het Groepsproces Vaardigheden Rapport heeft LDpe een instrument ontwikkeld dat kan bijdragen aan de bewustwording van deelnemers over hun individuele vaardigheden, die bij zo'n proces aan de orde komen. 

Groepsproces vaardigheden

Maar het hoeft niet alleen te blijven bij de constatering dat je al dan niet over de betreffende vaardigheden beschikt. Het rapport geeft je ook scenario's aan om te werken aan en versterking van deze vaardigheden.
In onderstaande schema zie je de simulatie scenario's voor een bepaalde deelnemer. De groei van de vaardigheden m.b.v. scenario 1 zie je in het gele veld in de grafiek en van scenario 2 in de groene stippellijn.

Hoe richt je een zwerm: ontwikkel je groepsproces vaardigheden