PERSOONLIJKHEIDSVAARDIGHEDEN
VOOR ZELFSTANDIGE PROFESISONALS

Een groeiend aantal professionals heeft zich inmiddels gevestigd als zelfstandige.
Om als zelfstandige succesvol in de markt te kunnen opereren dient zo’n zelfstandige professional over en aantal vaardigheden te beschikken. Wij hebben 15 competenties geselecteerd uit de LDT-competentiemodel, weergegeven in 5 gebieden:
Sociale Competenties, Analytisch Vermogen, Ontwikkel Vermogen,
Zelfbewust & Invloed en Aflever Competenties.