WAAROM MOTIVATIE ER  MEER TOE DOET DAN TALENT

De vijf motivatie vlammen

Waarvoor loop jij werkelijk warm en wordt je motivatie getriggerd, wat inspireert je en geeft je energie om actie te nemen en wat leidt je uiteindelijk tot succes?
Door te begrijpen wat er achter de triggers van je motivatie in het dagelijkse leven zit, en de cruciale momenten daaraan voorafgaand, zult je ontdekken hoe belangrijk de motivatie vlammen zijn.
Na het onderzoek dat leidde tot haar baanbrekende publicatie
'Find Your Flame, Why Motivation Matters More Than Talent', heeft Sophie Bennett de 5 vlammen van motivatie gedefinieerd.

Het wordt dan zelfs mogelijk om trigger momenten op te roepen voor je zelf en bij anderen. Je kunt dit alleen doen als je de drijvende krachten kent, die vlammen kunnen 'aan zetten'. En als we dat dan hebben geleerd, kunnen we de toekomst van ons team, onze organisatie en onszelf veranderen. 
'Ergens voor warmlopen', 'gepassioneerd zijn voor', 'een sterke motivatie voelen voor' refereert naar de energie en het vuur in ons, die ten grondslag liggen aan elk succes, en toch weten we zo weinig over wat het is en hoe het ontstaat.

The Cambridge English Dictionary  geeft ons twee definities voor motivatie:
• Het enthousiasme om iets te doen, en
• De behoefte of de aanleiding om het te doen
Dat zou ons kunnen vertellen wat het is, maar het brengt ons niet echt dichter bij de grote vragen over hoe we er meer van kunnen krijgen wanneer we het nodig hebben.
De sleutel van motivatie is altijd een heilige graal gebleven.
Een van de meest gerespecteerde researchers op het gebied, Dr. Edward L. Deci, professor psychologie bij de University of Rochester en de leider van zijn Human Motivation Program zegt in zijn boek Why We Do What We Do - Understanding Self-Motivation dat, zelfmotivatie, meer dan externe motivatie, ligt aan de basis van creativiteit, het nemen van verantwoordelijkheid, gezond gedrag en waarachtige verandering". 
Het blijkt dat intrinsieke motivatie erg belangrijk is voor ons allemaal. Na een uitgebreide studie gemaakt te hebben van zo veel gemotiveerde mensen ben ik, ironisch genoeg, er ook van overtuigd, dat we die motivatie moeten cultiveren. Aldus Sophie Bennett.
Maar ook intrinsieke motivatie duurt maar kort, en het is belangrijk hoe we omgaan met en onze gedachten en emoties en daaraan sturing geven, hoe we onze doelen stellen, plannen maken en de voortgang meten. Dat is waar het verschil maakt.
De uitdaging is, dat we allemaal onze motivatie halen uit een kleine set van factoren, maar in een unieke combinatie.

Tijdens haar onderzoek vond Sophie Bennett vijf drivers: Flow, Erbij horen, Resultaat, Expressie en Ontdekken.
Ieder van ons heeft al deze drivers in verschillende mate och in verschillende volgorde van betekenis, er bestaat dus een sleutel...
Stel het je voor als een 'motivatie-DNA', dat eenvoudig, elegant maar uitermate divers is samengesteld..
Het is een 'code', die meestal zijn eigen weg vindt zonder jouw bewuste sturing. Er bestaan zaken waar we automatisch voor gemotiveerd zijn (effort-free motivation).
Maar er zijn ook dingen, die we moeten doen, maar waar we niet zo erg veel zin in hebben, en waarvoor we ons voor moeten inspannen om voor gemotiveerd te raken.
Daarom is het belangrijk dat we inzicht hebben in onze 'code' en dat we onszelf ook leren ons bewust te motiveren.

LDpe heeft het Motivatie Vlammen Rapport met het doel om leiders en professionals te voorzien van een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de status van de eigen motivatievlammen: voor welk soort activiteiten lopen ze warm en hoe kunnen ze hun intrinsieke motivatie stimuleren en ontwikkelen.  
Hieronder een voorbeeld.

Cultiveren van je eigen motivatievlammen

De baas zijn over jezelf
Velen van ons zijn zover gekomen dat we zelf willen bepalen wat we doen, waar we gaan en hoe we ons willen ontwikkelen. We willen 'master of our own destiny' zijn.
De Nederlandse ondernemer Christian Kromme heeft in zijn boek Humanification1]
een hoofdstuk 'The Rise of the Entrepreneur'. Christian wijst op een sterke trend naar onafhankelijk ondernemerschap en vrijwillige samenwerking met anderen, en dat we ons toe bewegen naar een wereld waarin meer en meer van ons sterker worden gedreven door onze doelen (purpose) en minder door het geld. Om succesvol te zijn in het leven hebben we een sterke zelfmotivatie nodig en sterkere zelfsturing.


Je eigen unieke 'triggers' cultiveren

Je bewust zijn van jouw eigen unieke motivatie 'triggers' kan je helpen deze te cultiveren. Het Motivatie Vlammen Rapport, dat gebaseerd is op je eigen, gemeten, gedragsvoorkeuren, zal je helpen om je eigen 'motivatiecode' te identificeren.
En ook al zal de basis van je eigen karakter in grote lijnen redelijk constant zal blijven, zal je, gedurende je professionele leven, als consequentie van je ervaring en wat je geleerd hebt, langzaam je voorkeursgedrag ontwikkelen.

LDpe heeft de Simulatiemodule ontwikkeld, waarmee we ontwikkelings-scenario' voor je uitwerken. Deze scenarios helpen je om je persoonlijke ontwikkeling te versnellen.
Hieronder vind je een voorbeeld van wat zulke ontwikkeling scenario's kunnen betekenen voor de verdere ontwikkeling van je 'motivatie-code'.


1] Een referentie naar dat boek kun je vinden op de bladzijde 'De aard van Innovatie' onder Innovatie & Verandering.