BENUT DE VOLLE POTENTIE VAN UW PROFESSIONELE STAF

T.b.v. de professionele staf heeft LDpe een 'taal' van duidelijk gedefinieerde rollen en competenties ontwikkeld. Die 'taal' is uitgebreid toegepast in verschillende soorten organisaties in een aantal landen. De definities in de LDT-PR (de professionele rollen module van de LDT) betreffen Client Ontwikkeling Rollen, Commerciële Rollen, Programma Management Rollen en het Change Management Competency model. Zie ook de hieraan gewijde pagina's onder Leiderschap en L&D.
In de Fit-for-Role' Analyse ontstaat een overzicht van de Fit-for-Role status van de groep en door voor iedere deelnemer een uniek Quick-Wins scenario op te stellen kunnen we de mogelijkheden tot een snelle verbetering van die status weergeven.

Met de LDT-MI (de Management Information module) kunnen we, in overleg met de functie-deskundigen van uw organisatie, de commerciële en managerial functies 'plotten' op de helder gedefinieerde conceptuele LDT-rollen, d.m.v. het combineren en wegen van die rollen.

Hieronder zullen we een case study weergeven van de
Fit-for-Role Analyse met een representatieve groep van 38 deelnemers.
Voor drie van die deelnemers zullen we ook het Quick-Wins scenario, met de potentíële effecten, tonen.

We zullen de deelnemers classificeren in 3 categorieën:  
-     Probably fit for role
    (scores boven 30)
-    Not yet fit for role
    (tussen 20 en 30)
-    Not fit for role
    (scores onder 20)