PLOTTEN VAN FUNCTIES EN
RANKEN VAN KANDIDATEN

De 12 professionele rollen, zoals gedefinieerd in de LDT en getoond in de voorbeelden zijn als 'een taal' voor het meten van de geschiktheid voor specifieke taken en rollen.
Meestal omvatten de functies en verantwoordelijkheden die in een organisatie gelden meerdere van deze (LDT-)rollen en sommige van deze rollen zijn ook weer belangrijker dan andere (en zouden dus zwaarder moeten worden meegewogen).
In een gezamenlijke inspanning van LDpe en de functie-experts van uw organisatie kunnen de functies en verantwoordelijkheden van uw organisatie 'geplot' worden op de roldefinities van de LDT.
Zie het voorbeeld hieronder.

Nadat we de functies van uw organisatie geplot hebben kunnen we 'ranking lists' maken van kandidaten voor de verschillende functies in uw organisatie.
Rechts ziet u een dergelijke ranking list.