LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX

Vad användarna berättar oss om LD-Toolboxen

Christian Kromme

Futurist, entreprenör och författare till bestseller boken Humanification.
Han uppträder världen över som huvudtalare på internationella konferenser, med inspirerande anföranden om teknologins frammarsch och inflytande inom organisationer och vårt samhälle.


Det-här är vad Christian berättar för oss om den LDT-baserade Karriär Coachnings Processen:

LD-Toolboxen gör Personlig Utveckling mycket konkret och mätbar för mig!
Simuleringsmodulen hjälper mig att fokusera på utvecklingen av specifika kompetenser som behövs för att bygga ut min ledarstilportfölj. 

Susanne Birgersdotter
keynote speaker, Författare, och Serie Entreprenör.


Susanne Birgersdotter är en svensk serie entreprenör, investerare och hon inbjuds som huvudtalare på internationella konferenser. Hon grundade Stockholm App Lab, iGotcha, SBDM Invest, Birgersdotter Innovate och är Partner i 13a Studio.
Det-här är vad Susanne berättar för oss om den LDT-baserade Karriär Coachnings Processen:

Det jag tycker är bäst i LDT:n är checklistan om Kvaliteter och Fallgropar (mina styrkor och svagheter) och Kärnkvadrant metoden, som hjälper mig att bli mycket medveten om dem, och som lär mig hur jag kan undvika ineffektivt beteende (mina fallgropar) medan jag kan tillvarata mina starkare kvaliteter.

I April 2017 blev Christian användare av Leadership Development Toolboxen (LDT), några dagar innan publikationen av sin bok Humanification: Go digital, Stay Human. Boken blev direkt en mångbejublad internationell bestseller och Christian uppträder numera över hela världen.
I januari 2019 genomgick Christian en ny assessment,
Hans tillväxt i Ledarstilar var spektakulär:


Ur Susanne's publikation Pivotal Moments:
Hon var en outsider i skolan.
Hon visste inte vad hon skulle göra med sitt liv. Sitt första försök till att skapa företag blev ett uselt misslyckande. Men, hon gav sig aldrig!

På köksbordet, utan någon förkunskap om varken IT eller programmering, skapade Susanne en applikation, som steg till toppen av App Store.


I januari 2019 blev Susanne Birgersotter användare av Leadership Development Toolboxen.
Härunder kan du se hur Susanne kommer att utveckla sina Förändrings Management Kompetenser:

Det-här är vad Hans berättar för oss om den LDT-baserade Karriär Coachnings Processen:

Som jag ser det är LDT:n en härlig samling av unika  hjälpmedel för självutveckling, som är bred tillämpbara för alla.
Jag tycker om många av LDT:n's moduler.
Min favorit är LDT360, som möjliggör för mig att få värdefull och ärlig feedback från människor i min omgivning.

Hans Pieters, entreprenör,
VD Utrecht City Concepts 


Utrecht City Concepts står för ett antal utomordentliga koncepter, unika i sitt slag, till exempel en växande kedja av 'boutique hotels' i Utrecht's innerstad.

Hans Pieters är en succérik, kreativ entreprenör med en bred ledarstil-portfölj.
I mars 2018 blev han användare av Ledarskaps Utvecklings Toolboxen (LDT:n).

Redan från första början förfogade Hans över en bred stilportfölj.
Simuleringsmodulen har hjälpt honom att vidare bygga ut den. 
Se ovanstående bild.

Både Susanne, Christian och Hans är givetvis ovanligt begåvade människor!
Och, vi är förstås ganska stolta över att ha dem som kund och LDT användare! Men, Toolboxen är, även för 'vanliga' människor som du och jag, ett utmärkt hjälpmedel för att accelerera den personliga utvecklingen. 
Mer än 3000 ledare och professionals, över hela världen, har använt sig av LDT:n för sin personliga och professionella utveckling.

Förresten, LDT:n används inte bara för individuella deltagare.
Den används även för grupper (Ledningsgrupper, Projektgrupper, osv.), i Team Effectivieness Programmet.
Eller av hela avdelningar, i Fit-for-Role/Quick-Wins Programmet.
Eller av väletablerade organisationer i programmet Gearing Up Innovation.
Härunder ser du de olika processerna som kan utföras med hjälp av LDT:n. Du kan läsa mera om detta i toppmenyn överst på sidan. Du kan klicka på de olika rubrikerna.