ORGANISATIONS EFFEKTIVISERING

Har varje kommersiell engagerad person jobbet han/hon är mest lämpad för ?

Har du engagerat den rätta personen i det-där kritiska förändringsprogrammet ?

Har du sett till att din viktigaste kund har tilldelats det bäst sammanställda account teamet?

Vilken typ av ledarkompetenser har du satt in för den-där strategiska outsourcings/ integrationsprocessen?
Med hjälp av LD-Toolboxen  kan vi:

  • Framställa en översikt över roll lämpligheten (Fitness-for-Role)  av din organisation’s ledare och ledande professionals
  • Skaffa nödvändig information om   ‘best-fits’ och möjligheterna att snabbt förbättra    ‘fit-for-role’ statusen
  • Hjälpa individuella ledare/professionals med att realisera ‘quick wins’ i kritiska kompetenser för roll utförandet