EN KONTINUERLIG STRATEGISK DIALOG

Kontinuerlig tillväxt och förändring av organisationen.
Bred engagemang i utveckling av företagets strategi

Ledningen för en organisation har att göra med olika processer.

  • "Ordinary Management" omfattar de dagliga aktiviteterna för företagets operativa verksamhet; för den högsta ledningarna innebär detta framför allt att bestämma av målen och planerna; För alla ledare utförandet av sin operationella ledningsroll och att lösa problemen och frågeställningar man möter på vägen.
                                                                 Ralph D Stacey,                                                      Strategic Management &                                                       Organisational Dynamics
  • "Extra-Ordinary Management" omfattar att bevaka företag i sitt sammanhang, analysera förändringar på marknaden och förhållandet till intressenter, men framför allt även utvecklingen av en strategisk kurs, förberedande och implementering av större steg i företagets utveckling, som övertagande, fusioner, internationalisering och nya tjänstetyper i tjänsteportföljen.. Och, självklart, integrera dessa förändringar i "Ordinary Management" (Syntesen).
  • Och, som ett resultat av de påbörjade utvecklingsstegen, projekt-/programledningen av realiseringsstegen.
Det är inte ovanligt att den här typen av stora förändringssteg kommer mer eller mindre som en överraskning för en många i företaget, inklusive en del av ledarna, samtidigt som impacten är kännbar i hela organisationen.
Och det är därför klokt att närmare involvera hela ledningsgruppen i strategi utvecklingen och i utformningen av de strategiska ramarna för organisationen.
Detta är fullt möjligt, och om de individuella kvaliteten hos var och en av ledarna används på ett passande sätt kan det också bli mycket effektivt.
I Case Study'n YoCoComp är ett stort internationaliseringsbehov anledningen för en viktig strategiprocess i en större konsultorganisation. Efter några misslyckade internationaliseringsförsök innan. Man beslutar att sätta upp en passande struktur för "extraordinär management" med involvering av alla ledningsgruppens medlemmar.
Klicka på YoCoComp logot för att
downloada en presentation om detta.
Denna process leder till att man beslutat att man organiserar en Policy & Strategy Board och tre fasta arbetsgrupper, som sammanställs med hjälp av detaljerad insikt in deltagarna personlighet och dess strategi bias. Instrumentet LD-Toolboxes SBTA och ATD moduler.
  • ​​​​​​En viktig effekt av detta tillvägagångssätt är det höga engagemanget hos alla medlemmar i ledningsgruppen i utvecklingen av företaget.
  • Genom att sätta ihop tre arbetsgrupper med hjälp av insikter om deras personlighet och sina bias skapas ett utmärkt underlag för de strategiska val som gjorts.
    Varje teammedlem bidrar med sin egen kreativitet, där företaget, trots förväntade viktiga förändringar, kan behålla sin professionella excellence.
  • På grund av det starka engagemanget för företagets strategiska utveckling kommer teammedlemmarna också att utstråla till YoCoComp-medarbetarna att de realiserade förändringsstegen är de rätta och de kommer att utstråla positivitet och lugn genom sin motivation.