LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOXENLeadership Development Toolboxen (LDT), ursprungligen skapad för självutvecklingen av ledare, har använts av mer än 3.000 ledare och ledande professionals i 25 länder.

LDT’n har bevisats i att den kan:

  • Stödja organisationer vid effektivitetsförbättring t.ex inom sälj- och kundutvecklings-organisationen, inom program- och projekt management och inom konsulting-organisationen;
  • Stödja organisationer vid kvalitetsutveckling inom ledarskap, att få högre ledareffektivitet och att accelerera ledar- och talangutveckling;
  • Vägleda självutvecklingen hos enskilda ledare/ledande professionals.

 LDT’n möjliggör:

  • För organisationen att realisera sitt effektiviserings-program genom att skapa insikt och översikt i ’Lämpat för jobb’ (Fit-for-Role) statusen och genom att definiera individuella utvecklings scenarier för att realisera snabba förbättringar  (Quick Wins) i rolleffektiviteten;
  • För den enskilda deltagaren att, genom att skapa insikt i personliga kvaliteteter, ge vägledning för förbättrad beteende effektivitet och genom att hjälpa dem med kurssättning i karriären och utbyggnaden av sina personliga stil- och rollportföljer.
För organisationen är LDT’n ett hjälpmedel för 'performance-improvement' genom förbättring av ’Fit-for-role’ hos sina ledare och professionals, och genom att systematiskt utveckla personalen till en högre beteende effektivitet, genom kompetensutveckling och genom utbyggnad av ledarnas stil- och rollportföljer.

För den individuella deltagaren skapar LDT’n en systematisk plattform för själv-reflektion och självutveckling inom ett koherent, tydligt definierat begreppsram.