GRUPPSPROCESS KOMPETENSER

Komplexa Problem är problem som inte kan lösas på ett rationellt analytiskt sätt.
Oftast kan man inte se något förband mellan orsak och följd.
I allmänhet handlar det om frågor med många intressenter, som har olika egna  intressen och olika möjligheter att påverka.

Lösa Komplexa problem i en gruppsprocess Lösa Komplexa problem i en gruppsprocess

Att facilitera en gruppsprocess med olika intressenter, sökande efter acceptabla lösningar, kräver professionell vägledning. 
Deltagarna i sådana processer måste inte enbart vara medveten om sina egna intressen,
men framförallt också ha en open-mind och en vilja att komma fram till nya lösningar, som baseras på intressenternas 'common grounds'.

LDpe har, med Gruppsprocess Kompetens Rapporten, utvecklat ett instrument som kan bidra till deltagarnas medvetenhet om de personliga kompetenserna, som spelar en roll i sådana processer.

Grupps process Kompetenser

Men man behöver inte nöja sig med kunskapen om vart man står beträffande kompetensnivån. 
Rapporten ger en också utvecklingsscenarier för att förstärka sina kompetenser! 
I nedanstående schema ser du simulerings-scenarierna för en viss deltagare. Du kan följa kompetens tillväxten i scenario 1 i det gula fältet längst ner och scenario 2 i den gröna prickade linjen.