Ledareffektivitet

LDpe hjälper kundorganisationer att förbättra Ledareffektiviteten genom att fokusera på ledarkvalitet, designa processer och bygga process-understödjande verktyg.
Med Ledareffektivitet menar vi:

  • Den individuella ledarens beteende effektivitet;
  • Lämplig för rollen-analys ('Fit-for-role') för ledare och ledande professionals;
  • Team Effektivitet av ledningsteams;
  • och Effektiviteten av organisationens Ledarutvecklingsprocess.

Verktyg

LDpe har utvecklat ett antal verktyg     för ledarens självutveckling.

Leadership Development Toolboxen (LDT) med bl.a. LDT Simuleringsmodellen (LDTS) och LDT360-modulen är en verktygslåda för den individuella ledaren, IM360-frågeformuläret (LDTS) är ett hjälpmedel som används i Workshopen för Team Effectiveness. 

Personlig Beteende Effektivitet
Det är självklart att en persons själv-score i ett assessment inte kan förutspå personens beteende-effektivitet.¹) Det är bara en indikation om personens beteende preferenser.
Många av effekterna som ledaren avser att uppnå måste realiseras via andras reaktioner på ledarens beteende.

Interaktion

Sättet på vilket vi kommunicerar med andra och sättet på vilket de andra responderar på vår interaktion är mycket viktigare än hur vi själv tror att vi beter oss.
Medvetenheten om effekterna av våra interaktionerna är av stor betydelse för utvecklingen av vår beteende effektivitet.
Det är alltså viktigt att varje ledare upptäcker och lär sig om hur effektivt sitt beteende är, nämligen hur andra percipierar honom/henne och vad detta gör med dem.
Hur bra än vi än är på att mäta ens beteende-preferenser, en sådan assessment är inte mer än en bra startpunkt!
Att lära sig om andras perceptioner är mycket viktigare i sammanhanget än en exakt mätning.
Att bli mera effektiv som ledare kan man bäst lära sig genom att analysera sin interaktion med andra och att lära sig från andras iakttagelser och råd.

1) Med personlig beteende effektivitet menar vi graden till vilken en person's beteende ledar till de önskade effekterna av andra's responser.