Ledarutveckling

Ledarutveckling (Leadership Development, LD) har, grovt sagt, att göra med att bygga på ledarkvalitet genom att identifiera talanger, en len, friktionsfri och succérik efterföljning och att bygga upp verkställande kompetenser och erfarenheter. 
Om vi skulle definiera LD på detta sätt upptäcker vi att många organisationer kämpar med ledarskapsprogrammet. Där LD-stabsfunktioner arbetar med att organisera ledarutvecklingsprogrammen frågar sig företagarna ibland om dessa program verkligen adresserar de rätta behoven.
Ledarutveckling och talangutveckling omfattar ett antal passande och samman-hängande processer. Även om dessa processer kan ha olika namn i olika organisationer, äger de på ett eller annat sätt rum i de flesta organisationer.
En del av processerna kan organiseras på 'corporate' nivå och andra lokalt.
Att sådana processer finns betyder inte automatiskt att de succérikt täcker ledarutvecklingens huvudmål.

Huvudmålsättningar för Ledarutveckling:

  • identifiera och utveckla talanger,
  • en len, friktionsfri och succérik efterföljning, 
  • bygga upp verkställande kompetenser och erfarenheter
  • Internationell rörlighet av ledare (för internationella organisationer)