PROFESSIONELLA ROLLER KONCEPTER

Ledarskap gäller inte bara roller i att ge riktning och leda medarbetare inom organisationen. Ledarskap behövs också för att utveckla nya marknader, utveckla kundrelationer, att vinna stora kontrakter eller att leda organisationens förändringsprocesser. För sådana roller, vi kallar dem för 'Professionella Roller', behövs en specifik kombination av ledarkvaliteter.

Men också dessa arbetsfält, Business Development, Sales och Change Management, är så omfattande att en 'professionell ledare' inte kan vara lika bra på alla aspekter inom fältet.
Det är bl.a. därför att de flesta utvecklingsprogram för dessa aktivitetsområden börjar med att skapa ett speciellt språk för domänen, i vilket t.ex. kundutvecklingsområdet, kommersiella roller och program management kompetenser mera detaljerad beskrivs.
I motsats till de allmänt accepterade ledarskapsteorier finns det för de här antydda områdena bara metodologi bundna definitioner. Och dessa är så direkt knutna till den använde metodologin att dess definitioner inte är allmänt accepterade utanför dess applikationsmodell.
LDpe har vittnat behovet av en konsekvent, mera allmänt acepterad vokabulär, framförallt baserad på talanger och personlighetsdrag hos ledarna för denna aktivitetstyper. Därför har vi utvecklat ett antal koncepter, som möjliggör för den professionella ledaren att analysera inom vilka delaktiviteter inom en specifik roll de är duktiga och hur de (med hjälp av simulerings scenarierna) kan förbättra sina kvaliteter för att bredda sina rollportföljer.

Målsättningar för designen av modellerna för Professionella Roller modulen:

1.Struktureringen inom ett speciellt område måste i detaljeringen följa den praktiska och situationella arbetsfördelningen inom processerna:
   a. För kundutvecklingsroller är dimensionerna:
       (1) kundintimitet och (2) kunskap om kundens behov;
   b. För kommersiella roller är dimensionerna:
       (1) intensitet i process-engagemanget och (2) kommersiellt beteende;
   c  För program management roller är dimensionerna:
       (1) internt management (inom programmet/projektet) mot omgivnings management
            (arbeta på acceptans i kundorganisationen och på kundens förväntningar) och
       (2) att mobilisera människor mot att planera och utföra.
2. De specifika delområdena måste kunna relateras till basmätningen av en person's personlighetsdrag
   och beteende preferenser och de inom LDT'n definierade kompetenserna. Så att en professionell
   ledare kan få en överblick av hans/hennes styrka och analysera vilka steg leder till en förbättring av
   kompetenserna inom de olika delområdena.