PROGRAM MANAGEMENT ROLLER

Oftast genomför man organisationsförändringar i projekt- eller programform.
Om skillnaden mellan program och projekt finns det många diskussioner.
Kortfattat kan man säga att ett projekt kan definieras som aktiviteter som har som mål att realisera en viss funktionalitet inom en viss tidsram och en given budget.

Program Management roller

Projektledare har en benägenhet att fokusera på det 'interna projektet'. Men program managern måste leverera en strategisk 'business outcome' från kundorganisationens synpunkt. Och där gäller det inte enbart funktionaliteten som måste realiseras men en funktionerande process i en 'ny' organisation. Program managers måste realisera det 'interna' programmet inom en (förnyad) 'omgivning'.
Program Management Roll modellen, som utvecklades av LDpe i samarbete med en naturlig arbetsgrupp av program- och projekt managers, adresserar omgivningsmanagement gentemot internt management och fokuserar på både mobiliseringsarbetet (i kundorganisationen och i projekt teamet) såväl som aktiviteter som har att göra med planering och verkställandet.