LEADERSHIP DEVELOPMENT PROCESSES AND ENABLERS

We believe in the developability of people and organisations. And that we can help to accelerate their development. But we also believe that the only way to make this happen is by the people themselves.
We believe that real development comes from reflection and interaction by individuals and teams and that we can stimulate learning, development and change in a systematic and irrevocable way.
We believe that measurement is a good starting point but that it does not bring anything without motivation, direction, dialogue and support.

We design our services as process formats and enabling information, stimulating improvement, focused feedback and growth of individuals and teams. And we rejoice to see the leverage they bring our clients, both individuals, teams and organisations.

Leadership Development processes and enablers (LDpe) hjälper kundorganisationer med att förbättra sin ledarkvalitet. För detta ändamål skapar LDpe en fokus på ledarskap, designar processer och bygger process-understödjande verktyg.

LDpe har en bevisat kompetens i att hjälpa kundens organisation:

Beträffande dess individuella ledare
 - Att sporra individuella ledare att reflektera över effektiviteten av sitt ledarbeteende;
 - Att tillhandahålla ledare med en 'roadmap' för utvecklingen av sin egen unika 
   stil- och roll portfölj.

Beträffande dess ledningsgrupper
 - Att hjälpa med att designa succérika teams;
 - Att förbättra team effektiviteten och teamsamarbetet.

Beträffande avdelningar eller organisationsenheter
 - Skaffa fram information om fit-for-role statusen;
 - att snabbt förbättra fit-for-role statusen genom realisering av quick-wins;
 - Att utveckla ledare och ledande professionals med hjälp av en verktygs-understödd
   utvecklingsprocess.

På organisationsnivå
 - Att systematiskt bygga upp organisationens ledarskaps språk;
 - Att skapa en djupgående insikt i den befintliga ledarkulturen;
 - Att initiera en dialog om den önskade utvecklingen av denna kultur; 
 - Att skapa en hållbar ledarskaps-bemanningsprocess. 
 - Att accelerera Innovation & Förändring genom att skapa det rätta 
   stimulerande klimatet för outside-the-box tänkande, idéutveckling och design av 
   nya produkter/tjänster och förnyande av organisationen.