LEDARUTVECKLING IN SIN KONTEXT

I dagens värld, där organisationer lever i  kontinuerlig förändrande omständigheter och där de endast kan överleva genom att förnya sig själva, är ledarskapets kvalitet en betydelsefull faktor.

Organisationens ledarskaps utvecklingsprocess (LD) skall måna om tillförseln av kandidater för ledarroller genom:

  • att identifiera och utveckla ledartalanger,
  • att organisera smidig och succérik tronföljd,
  • att bygga upp intern (och international) företagslednings kompetenser och erfarenheter.
Ledarutveckling i en organisatorisk kontext

En succérik LD implementations strategi är baserad på användandet
av ett koherent och konsistent system av processer och instrument, som adresserar alla dimensioner av ledarskap: båda ledarlagets effektivitet, kvalitén av den individuella ledaren, och organisationens ledarskapskultur. Utan koherens av de olika delprocesserna och de använda instrumenten förblir LD ansträngningarna ineffektiva. I värsta fall även kontra-produktive, hur mycket man än investerar.