TEAM EFFECTIVENESS OCH TEAM DEVELOPMENT

HUR EFFEKTIVT ÄR
DITT LEDNINGSTEAM?

Vad är de individuella lagmedlemmarnas kvaliteter och vad betyder dessa för team resultaten?
 -   Personligheter, individuella kvalitetet och fallgropar
 -   Utvecklingsperspektiven, teamroller
 -   Biasers i strategisk resonemang och tankesätt vid innovation


Hur effektivt interagerar teamets medlemmar med varandra?
  - Lyssnar de verkligen på varandra och förstår de varandra väl?
  - Talar de utåt, internt och externt, tydligt 'med en röst'?


Vad kan man säga om gruppens ledarskap?
 
- Är teamet komplett och är alla medvetna om vilken roll var och
     en av medlemmarna spelar?   
  - Är teamet väl balanserad och bidrar varje medlem med full
    förmåga till det bäst möjliga gruppresultatet?


Skapar gruppen de rätta förutsättningar för succé?
 
- Är du och dina kolleger medvetna om organisationens
    utmaningar i marknadens kontinuerligt skiftande förutsättningar
    och ser ni tillräckligt klart hur den teknologiska utvecklingen kan
    påverka företagets chanser och risker?
  - Utmanar du och dina kolleger organisationens befintliga 
    paradigmen tillräckligt ofta?
  - Och reflekterar teamet i god tid över att justera era business
    modeller?
  - Och hur är det ställt med teamets förmåga att åstadkomma
    nödvändiga förnyande strategier och innovationer?

Team Assessment

LDpe's Team Assessment Modulen har utvecklats för att stegvist kartlägga teams och för att stödja dem att både operera mera effektivt och vidare utveckla sig.

Team Effectiveness Program

LDpe’s Team Effectiveness Program innehåller en serie endagsworkshops för teams.
Varje workshop följer ett väl uttänkt format och stödjer sig på en unik serie av hjälpmedel och verktyg.
På ett systematiskt sätt kommer teamet, stegvist, att förstärka sitt eget funktionerande, förbättra det inbördes interagerandet och lär de sig att effektivt leverera ett gruppresultat.
Därefter kommer gruppen att fokusera på dess stora utmaningar och bepröva möjliga innovativa förbättrings- och utvecklingsalternativ.