MANAGEMENT FOKUS
VERSUS STRATEGI FOKUS

Management teams måste ge ledning, m.a.o. ge ledning i organisationens operationella process.
Management är en integrerad del av ledarskap.
I sin bok om Strategic Management skiljer  Ralph Stacey mellan Ordinary Management och Extraordinary Management. [1]
Med Ordinary Management menar han fokusen på de dagliga operationella processerna (produktion, leverans, o.s.v.) och med 
Extraordinary Management menar han den strategiska processen av omprövandet av organisationens positionering i marknaden, förnyandet av sin marknadsproposition och omformningen av företaget.

Ett viktigt krav för en lednings-grupp är att teamet ständigt kritisk utmanar organisationens gällande paradigmer, för att upptäcka och tolka avvikelser i marknaden och marknads-acceptans för organisationens business formel och att de regelbundet reflekterar över att förnya sina strategier.

[1] Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics, Financial Times Management 1993, 1996

En av effekterna av den revolutionära inverkan av 'the internet society' är frekvensen av den strategiska omorienteringen. Denna frekvens har ökat från en gång per 5-20 år till att den skall äga rum kontinuerligt, parallellt med den dagliga operationen.