TOOLBASED TEAM ASSESSMENT
OCH TEAM DESIGN

För succén och tillväxten av ett företag är ett starkt och komplett ledarlag oumbärlig.
Men ett ledarlag är sammansatt av ett antal unika individer, som alla har en egen personlighet och karaktär, med potentiella styrkor men också ett visst antal fallgropar.
Ofta har sådana individer ett starkt ego och självhävdelsebehov.

Men, hur som helst, det är i teamets, organisationens och varje individs intresse att gruppen också kan bete sig som ett välfungerande team! Och att lagmedlemmarna samspelar på ett effektivt sätt, talar tydligt med en mun och skapar de rätta förutsättningarna för organisationen att realisera sina mål.

För en ledare är det en bra sak att ha ett starkt ego, men en ledares ego kan också skapa en risk för att det hindrar teamets funktionerande. Och en ledares skenande ego kan även ha dramatiska följder för en organisation.

LDpe har utvecklat en instrumentaliserad metodologi med vilken vi, steg för steg,  kan göra en kartläggning av individernas och teamets kvaliteter, och där vi ger insikt i komplettheten och komplementariteten i teamet och kan analysera teamets interaktion, och ser styrkor och svagheter i teamets strategiska resonemang och innovativa tankesätt.

Med dessa insikter kan teamet f
å ambitionen att förbättra sitt fungerande och viljan att realisera vidare tillväxt och kraft.
Men, innan sådana steg kan vidtas behövs en analys av möjliga hinder, begränsningar och risker. Dessutom är det mycket viktigt att varje deltagare har vilja och beredskap att fortsätta med sådana utvecklingssteg.

 

NIVÅ 1       KARTLÄGGNING AV DEN AKTUELLA SITUATIONEN
 
                      Personligheter, individuella kvaliteter och utvecklingsperspektiv
                        Organisation, struktur och kultur, aktuella problem och utmaningar

                                   
NIVÅ 2       MÖJLIGA HINDER OCH FÖRUTSÄTTNINAR FÖR SUCCÉ

                        Hinder och begränsningar, risker for teamets disfunctionalitet
                        Relationen mellan ledaren, teamet och underliggande teams

                       
NIVÅ 3       TEAM SAMSPEL
 
                      Kompletthet, Roller och Interaktionen
                       
NIVÅ 4       TEAM EFFECTIVENESS

                        Perceptioner mot Intentioner
                        Ledarskap i Samspel
                        Lösa Komplexa Problem
                        Initiera Innovation

 
NIVÅ 5       TEAM DESIGN
 
                      Team Design
                        Strategic Reasoning
                        Innovative Thinking Styles
 

NIVÅ 6       EN LEVANDE ORGANISATION
 
                      Kontinuerlig Kollegial Feedback
                        Dynamisk Organisationsutveckling med integrerad succession management
                        Innovation med Natural Working Teams