Organisationens ledarutvecklingsprogram

Leadership Development Toolboxen spelar in på de flesta teman vilka behandlas i en organisation's ledarutvecklingsprogram, 
både där det handlar om executive programmet eller om 'Emerging Leadership'  (ibland kallad 'Morgondagens Ledare'). 
Vi brukar hjälpa kundföretagens HR- och LD-specialister med att sammanställa sina skräddarsydda program. Då används ofta vår mall 'General Format for LDT-enabled Leadership Development Program' som utgångspunkt.

Några teman för sammanställandet av en organisations Leadership Development Program

Personlig Utveckling
Beteende Effektivitet, Kompetenser och Stilar
Teams och Team Uppdrag
Strategi Utveckling
Kreativitet och Innovation
Professionella Roller och Förändrings Management
Feedback och Personliga Utvecklings Planer
Resultat Team uppdrag och Programmets slutförande