OM LEDARSKAP OCH LEDARUTVECKLING

Ledarskap har inte bara att göra med personen eller personerna i organisationens top. Ledarskap är mycket bredare och mera vidsträckt. Ledarskap är multi-dimensionell och ledarkvalitet manifesterar sig på olika sätt och manér:
-   på det individuella planet genom varje ledares beteende;
-   i lagarbetet genom ledningsteamets succérika opererande;
-    och på organisationsnivån genom ledarskapskulturen och organisationens
    grundvärderingar.

Ledare är inte bara personerna i en chefsroll. Också ledande professionals (t.ex. ledare inom sälj- och kundutvecklingsorganisationen, i projekt- och program management  roller, ledande konsulter, o.s.v.) har ett starkt inflytande på hur ledarskapskulturen utvecklar sig. Detta sker på ett naturligt sätt, genom att personligt sätta beteendestandarden som efterföljas av andra, genom att sätta ‘det levande exemplet ‘, ett uppförande som inspirerar människor, både inom och utanför organisationen. Sådana ledare skapar organisationens profil i marknaderna.

Ledarutveckling (LD) handlar, grovt sagt,  om att bygga ledarkvalitet genom att identifiera och utveckla talanger, bra organiserad och succérik tronföljd, och genom att bygga företagslednings-entreprenörserfarenhet.

LDT’n är ett av instrumenten som hjälper organisationen att skapa en stark fokus på ledarkvalitet, både på det individuella planet och den organisatoriska nivån. Den har visat sig vara ett perfekt instrumentarium som väcker varseblivande hos individuella ledare och som motiverar och stimulerar dem att reflektera på sin egen beteende effektivitet.
Det sammanställda resultatet av en grupps individuella assessments kan dessutom ge organisation insikt i fitness-for–role statusen, i ledningslagets beteendemönster och i ledarskapskulturen, vilket stimulerar ledarskapsdialogen inom organisationen.

Väsentlig för fördjupandet av insikter och förstärkandet av reflektionen är en upplysande vokabulär, ett strukturerat språk, baserat på allmänna insikter i både ledarskap och psykologi.
Toolboxen levererar en sådan vokabulär och mäter deltagarens beteendesätt som relateras till språkets 'ord'. Språkets ord är skapade och definierade i överensstämmelse med de mest accepterade ledarskaps- och psykologi modeller.