UTVECKLING AV LEDARKVALITET

Hur effektivt är ledarskapsbeteendet hos din organisation’s chefer och professionella ledare?

Hur kan man accelerera utvecklingen hos organisationens high potentials?

Och hur kan man hjälpa din organisation’s ledare och ledande professionals att snabbt utveckla sina stil- och rollportföljer ?Med hjälp av LD-Toolboxen  kan vi:

  • Framställa en översikt över stil- och roll portföljerna hos organisationens ledare
  • Göra varje individ medveten om sina potentiella kvaliteter ock kompetenser och möjliga beteende fallgropar
  • Stödja den individuella utvecklingen hos organisationens ledare och ledande professionals
  • Accelerera talang utvecklingen