Partnerships

LDpe är öppen för att diskutera strategiska
partnerships.

Vi försöker att skapa en organisationsstruktur där sådana partnerships kan inpassas: