SIMULERING AV UTVECKLINGS SCENARIER

LDT Simuleringsmodulen hjälper dig att analysera effekterna av att ändra beteende preferenser. Genom att anpassa preferenserna kan du påverka dina kompetenser och kan du utveckla en bredare Stil- och Roll portfölj.
Och detta ger dig möjligheter att hantera fler olika situationer.

Rapporterna kan du använda för mera djupgående analyser och reflektioner om din utveckling som ledare och professional.
Rapporterna kan hjälpa dig i definieringen av din Personlig Utvecklings Plan.
Du måste dock vara medveten om att det inte är lätt att förändra invanda beteende patroner.
Även för anpassningar som ser lätta ut behöver du stöd i och feedback från människor i din omgivning (coachar, din chef, dina kolleger, dina vänner, o.s.v.).

Scenario Simulering 1
(gul, Quick Wins) innehåller anpassning av två beteende-preferenser: mera Frispråkig och mera Psykologisk.
Scenario Simulation 2
(orange) inkluderar en rad andra anpassningar


 

Ett exempel

LDT'n kan arbeta med olika input: OPQ, Dimensions och Shapes Executive.
Här nedan visas en (Dimensions-)profil.
För den-här deltagaren har LDpe utvecklat två utvecklings scenarier (simulation 1 och 2).


Nedan ser du en del av effekterna av de simulerade ändringarna.