LDpe's TEAM DESIGN MODUL

Här nedan skall vi analysera hur ett ledarlag har sammanställts med hjälp av LDpe's Team Design Modul. Vi börjar med direktörerna - CEO och COO - och därefter ett s.k. Core Team, som leder den dagliga operationen från organisationens huvudkontor, och sedan hela ledarlaget, som består av 9 personer.

Exempel på TDM's tillämpning

Teamet vi kommer att analysera är Management Team för en internationell organisation.
Efter en ganska svår och problematisk period har CEO'n, tillsammans med COO'n, genomfört en betydande omorganisering och selekterat ett nytt management team.
I förväg hade de ganska så bra insikt i kandidaternas potential och senioritet.
Men de har också bett LDpe att stödja dem med teamuppsättningen med hjälp van Team Design Modulen.
Här nedan skall vi följa upp team design processen. Till att börja med direktörernas roll-profiler. Därefter följer Core teamets och till sist för hela Management Teamet.


Direktörerna
CEO: Colin Palmer
COO: Trevor Bayley

Som vi kan se från schemat ovan är både Colin Palmer and Trevor Bayley starka seniora ledare med sannolikt ett stort externt nätverk.
Båda har ordförande kapacitet.
Colin, som VD, skall spela denna roll.
Men han har också höga värden för Shaper- och Plant-roller och man kan befara vissa risker.
På grund av sin ganska otåliga natur kan han lätt förledas till Shaper- eller Plant-beteende, vilket verkligen kan vara farlig i team-hänseende, därför att ordföranden måste spela playmaker-rollen och respektera de övriga deltagarna i sin roll. Vi behöver därför en stark Plant i teamet, som på ett naturligt sätt framtvingar respekt för sin roll.
Vi ser också att vi behöver de följande komplementära rollerna: Monitor-Evaluator, Completer-Finisher and Company Worker.

Core Team
CEO: Colin Palmer
COO: Trevor Bayley
CFO: Peter Gore
CDO: Steve Coleman
Assistant: Nelly Kim


Rollprofilerna visas här nedan.
Först profilerna för Chairman, Shaper, Plant.
Och darunder de tre komplementära rollerna.

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

OBS: Lägg märke till att LDpe's Team Design Modulen bara är ett stödjande analyshjälpmedel.
Den kan inte ersätta ett omdöme om kandidaternas professionella kvalificering eller dess senioritet.
Men den kan hjälpa oss att analysera teamets 'kompletthet' och deltagarnas komplementaritet, och därmed skapa förutsättningar för teamsuccé.
Som sådan har den använts rätt flitigt inom olika organisations-kontexter.

Belbin's Teamroll Concept

För en mera detaljerad beskrivning av Belbin Teamroll konceptet ber vi dig läsa om hans teorier under 'Lagets sammanställning'.

Deltagarnas Belbin teamroll scores i detta exempel är verkliga mätresultat, som det har använts för LDT'n.
Deltagarnas Belbin roller kan avvika från deras formella roller i organisationen.

Exempel på ett management team


Eftersom de flesta av organisationens ledare har använt LDT'n för sin personliga utveckling är Belbin värdena kända innan analysen börjar.
LDpe kan leverera rapporter. Som t.ex. den vi ser här nedan.
Efter att potentiella kandidater med de rätta professionella kvalifikationerna och senioritet har identifierats kan vi testa möjliga team-sammansättningar och analysera lag-medlemmarnas teamrolls-komplementaritet.

Core Teamet, som visas ovan, kan, som 'komplett team' med framgång leda den dagliga operationen.
 
Hela Management Teamet

Det fullständiga management teamet är också 'komplett'. Men vi måsta därvid direkt poängtera hur viktiga Pamela Greenwood och Nelly Kim är för dess funktionerande, framförallt i Completer-Finisher rollen.