Implementering av LD

Ett antal organisationer har lyckats väl med att utveckla en sammanhängande strategi för att utveckla sin ledarskap och ledarskapskultur, både på det individuella planet som på organisationsnivå.
Men fortfarande många organisationer har inte riktigt fått se materiella effekter av sina LD-investeringar.

LD kräver en sammanhängande samling av regler, processer och hjälpmedel, som skall implementeras genom hela organisationen.

Även om många organisationer har en del av dessa processen på plats, kan man ibland ställa frågan om dessa processer effektivt bidrar till LD's huvudmål (se under fliken ledarutveckling) och om de skapar tillräcklig med fokus på att realisera den önskade ledarkvalitet.
Och om, till exempel, tillräcklig med information finns om 'the leadership pipeline' för att kunna realisera en lena, friktionsfria och succérika efterföljnings-processer.

Organisationer bör på ett seriöst sätt utveckla företagets 'ledarskapsspråk'.
Ett språk som skapar den rätta kommunikationen och som bidrar till att förbinda och likrikta de olika processerna.

Nödvändiga förutsättningar för implementering av Ledarutveckling

Nödvändiga förutsättningar för att uppnå en gedigen funktionerande LD process är:

  • Ledarutveckling kräver 'ägarskap' i en organisations högsta ledning. Den högsta ledningen måste ta fullt ansvar för ledarkvaliteten inom företaget,  systematiskt utveckla sina potentiella efterföljare och utveckla organisatio-nens 'talent pool'. De bör bädda in ledarutvecklingen i företagets reguljära affärsstrategi och skapa en dynamisk vision på karriärutveckling inom organisationsutvecklingen och de skall helhjärtat stödja (den internationella) mobiliteten av sina talangfulla ledare. 
  • För att säkerställa att processerna implementeras, bäddas in, och utförs på rätt sätt, behövs det att den högsta ledningen, under sin direkta tillsyn, tillsätter en kvalificerad och respekterad person, som leder dessa processer.
  • Implementering av ett gemensamt ledarskapsspråk, och användning av samma instrumentarium, normer och kriterier kommer, baserat på ett aktivt ägarskap på företagslednings-nivå, kommer att möjliggöra att organisationen blir nätverkad och multi-kulturell, med ett starkt ledarskap med gemensamma värden och mäktiga potentiella krafter. 
  • Inom organisationen bör det finnas en gemensam vision om vad som menas med god ledarskap och av ledarskaps-språket skall i den mest praktiska betydelsen framgå hur olika begrepp, t.ex. olika ledarstilar och roller är definierade och vad som krävs därför.   Dialogen om god ledarskap bör vara en pågående debatt inom organisationen. Debatten bör stödja organisationens ledare i att vara 'role models' för personalen och inspirera dem med rätt riktningskänsla (sense of direction).