CERTIFIERADE REVIEWERS

LDpe har som avsikt att låta deltagaren själv vara ledaren av utvecklingsprocessen.
LDT'n är designat som ett starkt instrumentarium för ledare och ledande professionals, byggd på principen att dagens ledare har den analytiska förmågan att få grepp om sambanden och se konsekvenser, att själv kunna dra slutsatser och anväda rapporterna för att översätta de egna ambitionerna i konkreta utvecklingssteg.
Men för det behöver deltagaren vägledning under läroprocessen. Väglederan, reviewern, som hjälper deltagaren att lära sig toolboxen, processen och 'språket', måste vara väl kvalificerad för denna roll.
En sådan reviewer roll får endast utövas av certifierade assessors, som har genomgripande kunskap om domänerna ledarskapsmodeller och Basic psykologi och som känner toolboxen och den LDT-baserade processen ingående.

LDT certifieringsprocessen innehåller en teoretisk del (20 studietimmar) och en personanpassad praktisk-övnings process.
Här nedan kan du se innehållet av den teoretiska självstudien för LDT certifieringen.
För att certifiera för att få facilitera Team Effectiveness programmet behövs det dock mycket mer läsning. Detta specificeras i Team Effectiveness Workshop certifieringsprogrammet.