LDpe's grundare

LDpe 's initiator, Henk Bremer, har många års erfarenhet med organisationsförändrings-processer. Från 2001-2007 var han den aktiva organisatorn av Capgemini's LD-processer.
Han var ansvarig för Kompetens- och Ledarutvecklingen för Capgemini Continental Europe and Asia Pacific och Global Projectleader för LD implementeringen över hela världen.
Han pensionerades från Capgemini i början av 2008.

Henk Bremer är en av de få som var med från början vid  Informations- och  kommuni-kationsteknologins utveckling.
Han arbetade på en av de första fem datorerna i Sverige och han var med som en av de första femtio studenterna när det blev en separat studieriktning.
I dokumentet här nedan kan du läsa om hans reflektioner om  alla dessa utvecklingar. 
När du klickar på bilden kan du ladda ner dokumentet.

LDpe

LDpe är en 'networked organisation' som samarbetar med kunder, partners, universitet, institutioner, konsulter och ledare i många länder.
LDpe investerar i ett antal unika instrument för att understödja LD-processer på individuell, team och organisations-nivå. Ett par tusen ledare i 25 länder har sedan 2001 varit användare av LDpe's processer och instrument och mer än 30 management teams har deltagit i LDpe's Team Effectiveness workshops. Och LDpe har utbildat tiotals konsulter i ett antal länder till certified reviewers för LDT-understödda LD-processer. 

Curriculum Vitae Henk Bremer

Period         Arbetsgivare
 1965-1966 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Stockholm
 1966-1967 Statens Vägverk, Stockholm
 1967-1973 Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm/Forshaga, Sweden
 1973-1983 Vroom & Dreesman B.V. / Vendex, the Netherlands
 1983-2007 Capgemini organisation
 2008-        Leadership Development processes and enablers B.V.

Henk Bremer (född 1943 i Amsterdam) har under sin professionella karriär, i varje roll han har haft, fångats av vikten av 'human capital' vid realisationen av strategiska förnyelse och förändring. Men samtidigt också av bidraget av ledarskapet till företagets succé eller misslyckande och bankrutt.

Under det första decenniet av hans professionella liv bodde Bremer i Sverige, där han läste ekonomi och informationsbehandling. Han utvecklade sig till en tidig pionjär i att datorisera affärsprocesser. 
I mycket tidig ålder blev han tillsatt i en ledarroll.

I början av sjuttiotalet flyttade han med sin familj tillbaka till Nederländerna, där han gav riktning inom IT i den snabbt utvecklande Vendex organisationen (Detaljhandelsgigant). Han opererade därefter som 'troubleshooter' och intern interim-manager inom denna konglomerat och fyllde executive-positioner på CxO nivå under förändringsprocesser och nyförvärv av företag.

I 1983 fortsatte han sin karriär i Capgemini, ett ledande IT-företag, som gick igenom en stark tillväxtperiod och som utvecklade sig till ett av världens största internationella Konsulting och IT-tjänsteföretag. Inom Cagemini Group innehade Bremer flera olika management roller.

Under perioden 1997-2001 ledde han programmet 'positionering och professionalisering av Capgeminis management tjänster'. I detta program bildades Capgemini Interim Management, en organisation som levererar 'temporary executive management' i marknadens toppsegment.
Capgemini Interim Management skapade en stark fokus på att utveckla ledarkompetenser inom sitt nätverk av interim managers och på coachning av interim managern under sitt engagemang i svåra kunduppdrag ('shadow management').

I sin publikation 'Management Sourcing, een strategisch vraagstuk in een dynamische markt' har Bremer beskrivit sitt, för interim management världen förnyande, koncept Management Sourcing.

Från 2001-2003 var han chefen för Ledarutvecklingen inom Capgemini Benelux.
Från 2004-2007 arbetade han i en bredare, internationell kontext - som Vice President Capgemini Continental Europe and Asia Pacific.
I början av 2008 pensionerades han från Capgemini.

Ett antal kundorganisationer i ett flertal länder hade visat stort intresse för Bremers bedrifter inom ledarutvecklingsfältet och för de av honom utvecklade verktyg. Detta ledde till ett behov utanför själva Capgemini organisationen. För att tillgodose i sådana behov bildades år 2008 organisationen Leadership Development processes and enablers B.V (LDpe).
Via LDpe levererar Henk Bremer tjänster till sina kunder: organisationer, teams och individuella deltagare i LDpe's utvecklingsprogram. Antingen direkt eller också via nätverket av certifierade reviewers. Bremer själv opererar främst i Benelux och Skandinavien.
Han följer de mest aktuella utvecklingarna i teknik och neuro-science och kopplar kontinuerligt nya insikter och koncepter till de LDT-baserad utvecklingsprogrammen.