DEN INDIVIDUELLA LÄRO- OCH UTVECKLINGSPROCESSSEN

LD-verktygslådan (the Leadership Development Toolbox, LDT) har utvecklats som nyckelverktyg för den personliga ledarutvecklingsprocessen. Genom att stimulera interaktion, feedback och reflektion, hjälpa dem att få bättre insikt i sig själv och i konsekvenserna av sitt beteende och på den vägen hjälpa dem att förbättra sin beteende effektivitet. Och genom att hjälpa dem att utveckla sina kompetenser och bredda sina stil- och rollportföljer.
Deltagarna i den LDT-stödde utvecklingsprocessen kommer att lära sig på tre olika sätt:

  • Att lära sig språket, att bekanta sig med modeller, koncepter och definitioner, vilket skapar förutsättningar för att mera noggrann tänka igenom beteende dimensioner, den personliga effektiviteten, den egna stilportföljen och de personliga utvecklingsmålen;
  • Att lära sig mer om sig själv, vilket betyder att deltagaren lär sig interpretera resultaten från personlighetsfrågeformuläret och andras bedömningar genom en fokuserad interaktion med individuella observatorer. Deltagaren kommer att inse konsekvenserna av det egna uppträdandet, lära sig upptäcka utvecklingsmöjligheterna och initiera självutvecklingen;
  • Att lära sig i aktion, genom aktivt lyssnande och medvetet övande, praktiserande av ’lessons learned’ och realisation av individuella förändrings- och utvecklingsmål i den dagliga praktiken.

LDT-baserad Karriär Coachning (LCC)

LDT-baserad Karriär Coachning riktar sig till ambitiösa ledare och professionals, som vill förbättra sin självinsikt och som vill snabba upp sin personliga utveckling med hjälp av en avancerad verktygslåda.
 
LCC- processen
Den LDT- baserade Karriär Coachningsprocessen innehåller åtta efterföljande steg i vilka deltagaren kommer att vinna nya insikter i sina egna kvaliteter, fallgropar, personlig beteende effektivitet, sin motivation, sina kompetenser, lämplighet for professionella roller, teambeteende, innovationsbidrag, den egna stil- och roll portföljen och den personliga utvecklingspotentialen på kort och medellång sikt:

LDT-baserad Karriär Coachnings processen LDT-baserad Karriär Coachnings processen

I     Introduktion och Process start
II    Personlig Ledarskap
III   Kompetenser och Stilar
IV   Professionella Roller
V    Innovation och Förändring
VI   LDT360: Andras Observationer
VII  Lärdomar från Observatörs mötena
VIII Karriär målen och Personlig Utvecklings Plan

 
Leadership Development Toolboxen
Ett viktigt instrument som driver LCC-processen är Leadership Development Toolboxen (LDT).
LDT’s målsättning är att biträda deltagaren med ett systematiskt hjälpmedel för självreflektion och självutveckling. LDT-rapporterna är bevisbar utomordentliga hjälpmedel för att uppnå djupare självreflektion på den personliga beteende effektiviteten och för utvecklingen av den individuella roll- och stil portföljen. Den på detta sätt förvärvade insikten hjälper deltagaren med ett effektivt roll-genomförande och de stimulerar honom/henne med att få riktning i sin personliga karriär.
 
Återkoppling från den egna omgivningen
LDT360 processen, som är integrerat I ovanstående LCC-process, är en delprocess som på ett systematiskt sätt att hjälpa deltagaren att lära sig från feedback från deltagarens observatörer.
Denna process återfinns i steg VI och steg VII av LCC-processen.
Efter steg II kommer deltagaren, med hjälp av sin egen portal på LDpe-webbsidan, att bjuda in sina observatörer att besvara ett kort frågeformulär (som tar ungefär 10 minuter). I steg VI kommer resultatet av detta frågeformulär att presenteras för deltagaren, som får utförlig information för att kunna förbereda och styra in feedback-samtalen med varje enskild observatör. Och efter dessa samtal kommer evalueringen (’lessons learned’) att vara på dagordningen för steg VII.
Även om denna LDT360-processen är mycket värdefull och lärorik, kan det i vissa situationer, t.ex. på grund av den specifika arbetssituationen, vara olämplig att den används i ett aktuellt fall.
I sådana fall kan man hoppa över stegen VI och VII.