LEADERSHIP DEVELOPMENT PROCESSES AND ENABLERS

Wij geloven in de ontwikkelbaarheid van mensen en organisaties. En dat wij kunnen helpen deze ontwikkelingen te versnellen. Maar wij geloven ook dat de enige weg om dit waar te maken binnen de mensen zelf ligt.
Wij geloven dat echte ontwikkeling ontstaat vanuit reflecties en interacties door en tussen mensen en in teams en dat wij daarbij leren en ontwikkelen kunnen stimuleren op een systematische, onherroepelijke manier.
Wij geloven dat meting een goed vertrekpunt is, maar dat er niets tot stand komt zonder motivatie, richtinggevoel, dialoog en goede begeleiding.

Onze diensten, in de vorm van 'proces formats',´enabling information´ en ´focused feedback´, stimuleren de effectiviteit en de groei van individuele deelnemers, teams en organisatie. En we verheugen ons over de ´leverage´ van de leiderschaps- en professionele kwaliteit die wij bij onze cliënten waarnemen.

Leadership Development processes and enablers (LDpe) is opgericht om cliënt organisaties bij te staan bij het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van het leiderschap.
Vanuit haar visie dat de kwaliteit van leiderschap de meest cruciale voorwaarde is voor succes van een onderneming organiseert LDpe (interventie)processen die leiderskwaliteit helpen ontwikkelen en investeert LDpe in hulpmiddelen (enablers) om deze processen op effectieve wijze te bewerkstelligen.

LDpe heeft bewezen competenties om cliënt organisaties te kunnen ondersteunen bij:

Individuele leiders
 -  Individuele leiders aan te zetten tot reflectie over de effectiviteit van het eigen
    leidersgedrag en
 -  Leiders te voorzien van een ‘roadmap’ voor de uitbouw van de eigen unieke     
    leiderschap stijl portfolio.

Teams van leiders
 -  Samenstelling van succesvolle teams te ondersteunen en
 -  met de teams ‘Team effectiveness’ te helpen bewerkstelligen.

Op organisatieonderdeel of afdelingsniveau
 -  Inzicht te verschaffen over de fit-for-role status;
 -  De fit-for-role snel te verbeteren door het realiseren van quick-wins;
 -  Leiders en professionals te ondersteunen met een geïnstrumentaliseerd 
    persoonlijk ontwikkelingsproces.

Op organisatie niveau
 - Het tot stand brengen van een ‘corporate leadership language’;
 - Een dieper inzicht te krijgen in de leiderschap cultuur van de organisatie;
 - Een dialoog te bewerkstelligen over de gewenste leiderschap cultuur en het tot
   stand brengen van een gezonde ontwikkeling van de ‘leadership pipeline’.
 - Het mobiliseren van Innovatie & Verandering door het creëren van het
   juiste stimulerende klimaat voor outside-the-box denken, verbeeldingskracht en
   ideeënontwikkeling, ontwerp van nieuwe producten en diensten en heroriëntatie
   van de organisatie.