SUCCES OF MISLUKKING

Innovatie begint bij motivatie en doel

In zijn bestseller 'Start with Why' stelt Simon Sinek: 'Purpose is a statement of why people should care about what an organization does.' Vrij vertaald: 'de doelstelling van een organisatie is de reden waarom mensen zich zouden moeten bekommeren om wat een organisatie bewerkstelligt of zelfs waarom een organisatie bestaat'.
Hij suggereert dat mensen niet kopen wat een organisatie doet, maar waarom een organisatie het doet. Wij zijn het hier mee eens!
Het vertalen van het begrip 'purpose' blijft overigens moeilijk voor ons. Mede omdat we met 'Purpose' meerdere dingen kunnen bedoelen:

- Het doel, de bedoeling waarmee we iets gaan maken of doen, iets opstarten;
- De toegevoegde waarde van een nieuw product of een nieuwe dienst: 
  waar is het goed voor, en welk nut dient het voor degene die het gebruikt.

Het kost ons niet alleen maar moeite om het begrip 'Purpose' goed te vertalen.
Het wordt nog lastiger als we proberen 'grip' te krijgen op Innovatie. Zeker als we innovatie tot stand willen brengen en 'grip' willen houden op de inspanning daartoe.
Heel veel pogingen daartoe leiden tot mislukkingen. Waarom we die niet altijd zien: organisaties zijn er niet trots op, ze vegen hun mislukkingen vaak onder de mat.
Jammer, want juist van dingen die mis lopen kunnen we heel veel leren.

Innovatie begint bij 'the purpose'

Succes of Mislukking
Op de volgende pagina zal Matt Ridley ons vertellen dat innovatie zelden het product is van vooraf gepland ontwerp, innovatie ontstaat 'bottom-up', door 'trial and error' (en soms door toevalligheden - zie 'serendipiteit').
Niet minder dan 80-90% van de pogingen om 'top-down' innovatieve producten of diensten tot stand te brengen blijkt te mislukken.

Juist omdat bedrijven zo weinig ruchtbaarheid geven aan hun mislukte innovaties, terwijl we daar zoveel van kunnen leren is het Museum of Failures opgericht:
https://failuremuseum.com
De beste innovaties, en vooral de disruptieve innovaties1], lijken soms plotseling spontaan tot stand te komen. Vaak op hetzelfde moment en op meerdere plaatsen tegelijk. De tijd lijkt er dan 'rijp' voor. Bijvoorbeeld werd de gloeilamp door 23 verschillende uitvinders tegelijk uitgevonden.

1] Disruptive innovation is a term in the field of business administration. It refers to an innovation that creates a new market and value network and eventually disrupts an existing market and value network, displacing established market leading firms, products and alliances.

Voorspelbare patronen van Innovatie
Christian Kromme vertelt ons dat innovatiegolven zich voordoen volgens een bepaald patroon.
En Malcolm Gladwell duidt aan dat er een bepaald omslagpunt te voorspellen valt2] (tipping point) waarna zo'n verandering echt doorbreekt.

2] The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference is the debut book by Malcolm Gladwell, first published by Little Brown in 2000. Gladwell defines a tipping point as "the moment of critical mass, the threshold, the boiling point". The book seeks to explain and describe the "mysterious" sociological changes that mark everyday life.
As Gladwell states: "Ideas and products and messages and behaviours spread like viruses do".