LEIDERSCHAP EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Leiderschap beperkt zich niet tot de persoon of de personen aan de top van de organisatie. Leiderschap is veel breder en diffuser.
Leiderschap is multi-dimensioneel en de kwaliteit van leiderschap toont zich op verschillende manieren:

  • Op het individuele niveau via het (voorbeeld)gedrag van iedere individuele leider;
  • Op team niveau via het succes van de verschillende management teams;
  • Op organisatie niveau via de leiderscultuur en de kernwaarden van de organisatie.

Met Leiders bedoelen we niet alleen maar de mensen met formele leidersrollen.
Ook leidende professionals (bijvoorbeeld de leiders in sales, account ontwikkeling, programma- en project management, leidende consultants, enz.) hebben een sterke invloed op het tot stand brengen van de leiderschapscultuur van de organisatie.
Dit gebeurt op een natuurlijke manier, door het persoonlijk zetten van de standaard en daarin gevolgd te worden door de mensen eromheen, door het persoonlijk zetten van het levende voorbeeld voor anderen en door de wijze waarop mensen zowel binnen als buiten de organisatie geïnspireerd worden. Dit soort leiders creëert het professionele imago van de organisatie in de verschillende markten.

  1. Leiderschapsontwikkeling (LD) gaat, grofweg, over het bouwen aan de kwaliteit van leiderschap, door middel van het identificeren en ontwikkelen van talent, rimpelloze succesvolle opvolging en het opbouwen van (internationaal) ondernemerschap en executive ervaring.

    De LDT is een van de instrumenten die organisaties kan helpen een sterke focus tot stand te brengen op zowel individueel leiderschap als op organisatie niveau.
    De LDT heeft bewezen een perfect hulpmiddel te zijn voor het aanwakkeren en zich bewust maken van individuele leiders, dat hen motiveert en stimuleert bij hun reflectie over de effectiviteit van het eigen leidersgedrag.
    De gezamenlijke resultaten van de individuele assessments geven de organisatie een inzicht in de Fit-for-Role status, in team gedrag en in leiderscultuur, hetgeen de leiderschapsdialoog binnen de organisatie stimuleert.

Essentieel voor het verdiepen van inzichten en het op gang brengen van reflectie is het tot stand brengen van een verhelderende vocabulaire, een gestructureerde 'taal',
gebaseerd op algemene moderne inzichten.
De toolbox levert zulk een vocabulaire, meet de gedrags-stijlen van deelnemers en brengt die in lijn met de constructen van die taal. De 'woorden' van de taal zijn ontworpen en gedefinieerd in lijn met de meest gangbare en geaccepteerde modellen en concepten in de domeinen van leiderschap en psychologie.