DE INDIVIDUELE LOOPBAAN GERELATEERD AAN DE ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE


Op de pagina 'Leiderschapsontwikkeling in een organisatorische context' spreken we, teneinde LD te plaatsen in de organisatie context, over 'een coherente set van processen en instrumenten, die alle dimensies van leiderschap ondersteunen' .
Het is echter zo, dat de processen verschillend worden gepercipieerd door de individuele leider, in vergelijking met de wijze waarop de(vertegenwoordigers van) ede organisatie ernaar kijkt/kijken.

De LDT is een instrument voor de leider zelf, en daarom is het belangrijk om naar het proces te kijken vanuit het gezichtspunt van het individu.

Behalve door de intrinsieke motivatie van de activiteiten in zijn rol zal de individuele leider gemotiveerd zijn door de voortgang in zijn carrière, en hij zal zijn rolvervulling zeker ook bekijken vanuit het oogpunt van zijn carrière ambities.

Het individu percipieert de benoeming in zijn rol als een stap in zijn carrière, terwijl de organisatie die benoeming beschouwt als het assigneren van een 'resource' voor het vervullen van een taak,  het dragen van een verantwoordelijkheid, en het leveren van resultaten.

Vanuit het gezichtspunt van de organisatie is het cruciaal dat de organisatie blijft 'draaien' en de leider blijft 'performen'; daarom is het noodzakelijk dat de organisatie een lange termijn perspectief hanteert:
terwijl men de individuele leider ontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe uitdagingen biedt, dient men plannen te maken voor de mogelijke opvolging van leiders in hun rol.

De Leadership Development Toolbox is ontworpen voor de ondersteuning van leiders en leidende professionals bij hun zelfontwikkeling d.m.v. het bewerkstelligen van bewustwording, het scheppen van dieper inzicht in de effectiviteit van hun gedrag, en de ontwikkeling van de eigen stijlen- en rollen portefeuille.