DE ADVANCED TEAM DESIGN TOOL

Hieronder vind je een voorbeeld van een, met behulp van de ATD (Advanced Team Design Tool), voor een speciale taak samengesteld sub-team, de selectie is gebaseerd op de persoonskenmerken van de deelnemers.

In het voorbeeld lijdt de onderneming al een aantal jaren aan, zoals zij het noemen, de 'budget-disease'. Managers binnen de onderneming waren vooral gefocust op het halen en overtreffen van hun budget. KPI's (Key Performance Indicators) hebben hun business denken beheerst.
Dit wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor het feit dat de onderneming blind is geweest voor belangrijke veranderingen in de markt, en dat het management team niet de noodzaak heeft gezien om de organisatie te positioneren voor een nieuw type van diensten.

Het sub-team heeft als opdracht om alternatieve oplossingen uit te werken voor hoe de organisatie bestuurd zou moeten worden, waarbij speciaal aandacht moet bestaan voor innovatieve oplossingen in de diensten portefeuille.
Met behulp van de ATD tool werd de groep (Team OC, OC= Organisational Context) samengesteld.
Team OC bestaat uit:
Anno Minderhoud (CFO), Joop Koster (COO),
Jan Rietschoten (directeur Service & Delivery) en
Albert Kramer (directeur Quality & Control).
Team OC wordt voorgezeten door Albert Kramer en Joop Koster fungeert al secretaris.

Team OC lijkt compleet v.w.b. het Belbin Teamrollen model, en het team profiel voor de Organisational Context paradox toont aan dat een goede, grondige dialoog over de vóór- en nadelen van de 'extremen' van de paradox (Control versus Chaos / Organisational Leadership versus Organisational Dynamics) goed aan bod zullen komen in de discussies binnen het team. Hetgeen een voorwaarde is voor het vinden van goede oplossingen die 'the best of both worlds' combineren.