BEWUSTWORDING EN REFLECTIE: PERSOONLIJKE GEDRAGS EFFECTIVITEIT

Gedragsvoorkeuren

Als eerste stap in het LDT-proces heb je een persoonlijkheidsvragenlijst beantwoord, waarmee een inventarisatie heeft plaatsgevonden van jouw persoonlijke gedragsvoorkeuren die, bewust of onbewust,   je gedrag beïnvloeden.
Teneinde je te ondersteunen bij het realiseren van je persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen, het werken met de LDT en het stimuleren van je reflectie, introduceren we hieronder een aantal theoretische concepten over gedrag en communicatie.

Wat wordt bedoeld met gedragsvoorkeur?
Stel je voor dat je persoonlijkheid bestaat uit een aantal ‘lagen’, waarbij de binnenste laag bestaat uit hetgeen we kunnen noemen, je ‘genetische erfenis’ en waarbij de buitenste laag voortdurend beïnvloed wordt door het interactieproces met je omgeving.
Je gedrag, de verbale en non-verbale manier van hoe je communiceert met mensen in die buitenwereld, wordt beïnvloed zowel door hoe je de mensen zelf waarneemt en percipieert als door je eigen gedragsvoorkeuren.
Deze buitenste ‘laag’ van jouw persoonlijkheid zal zich, in de tijd gezien, langzaam ontwikkelen als je meer ontdekt en begrijpt over de effectiviteit van je eigen gedrag.

Persoonlijke Gedragseffectiviteit*

De inventarisatie m.b.v. de persoonlijkheids-vragenlijst heeft je bewust gemaakt van jouw persoonlijke gedragsvoorkeuren.
Alhoewel het erg nuttig is om in te zien welke voorkeuren je gedrag beïnvloeden, is het natuurlijk zo dat het resultaat van je gedrag bepaald wordt door het effect dat het heeft op anderen en de impact die het bij hen teweegbrengt.
Vooral voor leiders is het van belang om dit in te zien, omdat de intentie van leiderschap juist is, het via anderen behalen van resultaten.


* We bezigen hier het begrip ‘Persoonlijke
  Gedragseffectiviteit’ waarmee we bedoelen,
  de mate waarin het gedrag van een persoon
  leidt tot het bedoelde effect.


Conversational Intelligence

Het begrip Conversational Intelligencewerd in 2013 gedefinieerd in het gelijknamige boek van Judith Glaser. Zie de video hier rechts.

Het aanpassen van je gedragsvoorkeuren is mogelijk als je dat zelf wil, bijvoorbeeld omdat je meer effectief wilt worden in de interactie met anderen. Zulke veranderingen kunnen echter alleen goed plaatsvinden binnen de kaders van je eigen persoonlijkheid (de complete set van ‘lagen’).
Met andere woorden, terwijl de fundamenten van je persoonlijkheid zich nauwelijks kunnen wijzigen, kunnen je gedragsvoorkeuren zich zowel bewust als intuïtief aanpassen binnen de scope van je persoonlijkheid.

Hoe belangrijk de opgeroepen perceptie bij 'de ander' is, kan niet genoeg worden benadrukt.
De tijdens de communicatie opgewekte emoties kunnen namelijk alle goede bedoelingen achter het actuele gedrag van 'de zender' te niet doen. Van groot belang is een veilige omgeving, wederzijds vertrouwen en vooral hóe de boodschap overkomt. Vooral als 'de zender' in een hiërarchische verhouding staat tot 'de ontvanger'.

N.a.v. Glaser's publicatie zijn, vooral in de Verenigde Staten, speciale trainingsprogramma's voor leiders ontwikkeld om hen te leren hun boodschap meer effectief te vertellen.
Bij LDpe willen we de deelnemers aan de LDT-gebaseerde ontwikkelingsprogramma's ondersteunen m.b.v. het Rapport Bewust Effectvolle Interactie Vaardigheden, waarin de bewuste vaardigheden ook gekoppeld zijn aan het Simulatie scenario. Zie het voorbeeld hieronder.