STRATEGIC BEHAVIOURAL TRAITS ANALYSIS

Alleen teams die in staat zijn om een zeer grondige dialoog te voeren over de vóór- en nadelen van de extreme uitersten van een paradox ('wicked problem') kunnen de kwaliteiten hebben om innovatieve oplossingen te vinden voor dit type van vraagstukken.


Strategische synthese in LDpe's Team Effectiveness Programma

In LDpe's Team Effectiveness Program wordt de derde workshop TE III Solving Complex Problems, De Wit & Meyer's theorie gebruikt om strategische vraagstukken te behandelen.

En de worskhop TE IV Initiëren van Innovatie en Verandering vormt de eigenlijke starrt van het programma 'Gearing Up Innovation', waarin meerdere medewerkers van de organisatie betrokken worden om in te spelen op de innovatiebehoefte van de organisatie. In dat programma zullen we creatieve teams samenstellen op basis van hun verschillende manieren om problemen te analyseren en de diverse wijzen van het vinden van oplossingen.


SBTA
Iedere persoon is, gebaseerd op zijn/haar persoonlijkheid, gebiased bij het bekijken van mogelijke oplossingen voor een uitdagend probleem; verschillende persoonlijkheden komen uit op verschillende oplossings-alternatieven.
LDpe heeft een instrument ontwikkeld voor dat teams kan samenstellen die beter in staat zijn creatieve hybride oplossingen te bedenken voor paradoxale moeilijke vraagstukken: de SBTA: Strategic Behavioural Traits Analysis.

De SBTA brengt van iedere deelnemer de persoonlijke biases in kaart en stelt teams samen met een grotere diversiteit t.a.v. deze eigenschappen.
Door in de teams de individuele biases uit te dagen m.b.v. de tegenovergestelde biases van andere teamleden wordt meer diepgang in de dialoog bewerkstelligd en daarmee de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen gestimuleerd.

Door in de teams de individuele biases uit te dagen m.b.v. de tegenovergestelde biases van andere teamleden wordt meer diepgang in de dialoog bewerkstelligd en daarmee de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen gestimuleerd. De SBTA krijgt zijn input van de OPQ persoonlijkheids- meting. Dus voor de leiders die reeds eerder een OPQ-vragenlijst hebben ingevuld hoeven dit niet opnieuw te doen.
De samenstelling van subteams b.b.v. de SBTA en de TDM (Team Design Module) t.b.v. de TE III workshop, of het innovatieprogramma ’Gearing-Up Innovation’ zijn onderdeel van LDpe’s voorbereiding voor het desbetreffende programma.
De met de SBTA samengestelde teams zullen vanwege de 'ontworpen' diversiteit dus creatief zijn.
Maar de samengestelde team moeten wel leveren !
En alleen 'complete teams' (Belbin teamrollen) zullen dat doen.
Daarom is ook de Team Design Tool nodig om potentieel succesvolle teams tot stand te brengen.

De SBTA tool
De LDT add-on SBTA (Strategic Behavioural Traits Analysis) werd ontwikkeld in overleg met het Center for Strategy and Leadership (CSL), dat geleid wordt door prof. Ron Meyer.

De SBTA brengt van iedere deelnemer de persoonlijke biases in kaart en stelt teams samen met een grotere diversiteit t.a.v. deze eigenschappen.

Door in de teams de individuele biases uit te dagen m.b.v. de tegenovergestelde biases van andere teamleden wordt meer diepgang in de dialoog bewerkstelligd en daarmee wordt de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen gestimuleerd.