VOORBEELDEN GROEI STIJLPORTEFEUILLE

De LDT simulatie module helpt de deelnemer on de impact te analyseren van bewuste aanpassing van de gedragsvoorkeuren. Door de verandering van zijn gedrags-voorkeuren kan de kandidaat zijn competenties versterken en een bredere stijlportefeuille ontwikkelen, hetgeen hem in staat stelt om een grotere variëteit aan situaties te hanteren.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3