TEAM EFFECTIVENESS EN TEAM DEVELOPMENT

HOE EFFECTIEF IS
JOUW MANAGEMENT TEAM?

Wat zijn de kwaliteiten van individuele teamleden en wat betekent dat voor het teamresultaat?
 - Persoonlijkheden, individuele kwaliteiten en valkuilen
 - Ontwikkelperspectief, teamrollen
 - Biases in strategisch redeneren en denkpatronen bij innovatie 


Hoe effectief interacteren de leden van het team met elkaar?
  -  Luisteren ze echt naar elkaar en begrijpen ze elkaar wel goed?
  -  Treden ze met duidelijk en 'met één stem' naar buiten in hun
     communicatie met anderen, binnen en buiten de organisatie?

Hoe hoog is de kwaliteit van leiderschap van het team?
   - Is het team compleet en is iedereen zich bewust van de eigen
      rol en die van ieder van de andere teamleden?
  -  Is het team goed gebalanceerd, is elk teamlid betrokken en 
     naar beste vermogen bijdragend aan het team resultaat?

 Schept je team wel de juiste randvoorwaarden voor succes?
  -  Zijn jij en je collega's zich voldoende bewust van de uitdagingen
     voor jullie organisatie, gezien de continue veranderende
     marktomstandigheden en de opkomende mogelijkheden van
     de technologische ontwikkelingen?
  -  Zijn jij en je team collega's wel voortdurend bezig om de 
     heersende paradigma's in de organisatie uit te dagen?
  -  en denken jullie tijdig genoeg na over het aanpassen/
     vernieuwen van je business model(len)?
  -  En hoe staat het met het vermogen van het team en van de
     organisatie om vernieuwing en innovatie tot stand te brengen?

Team Assessment
LDpe's Team Assessment Module werd ontwikkeld om stapsgewijs teams in kaart te brengen en hen te helpen om effectiever te gaan functioneren en verder te ontwikkelen.

Team Effectiveness Programma
LDpe’s Team Effectiveness Programma omvat een serie ééndaagse workshops voor teams. 
Elke workshop volgt een goed uitgedacht format en wordt ondersteund door unieke instrumenten. Op systema-tische wijze zal, stapsgewijs, het team haar functioneren versterken, de interactie tussen de teamleden verbeteren en zullen de teamleden leren om een gezamenlijke teamprestatie te leveren.
Vervolgens zal het team zich focussen op de strategische uitdagingen, waarbij de bestaande paradigma's onder de loep worden genomen, waarbij innovatie gestimuleerd wordt en vernieuwende oplossingen bedacht worden.