Format voor LDT ondersteund
Leadership Development Programma

Deadline

Tot 1 maand vóór  de start van het programma

2 weken vóór de start van het programma


1 week vóór de start van het programma2 dagen vóór de start van het programma

VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN


Registratie en Inschrijving


Informatie naar de deelnemers aan het programma en uitnodiging naar elke deelnemer voor het zo spoedig mogelijk invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst

Verwerken van assessments en productie van de rapporten die tijdens de eerste workshop gebruikt zullen worden; het op basis van deze assessment informatie bepalen van wie peers zullen zijn

Voorbereiden van presentiemateriaal en rapporten die aan de deelnemers uitgereikt zullen worden.
Check-up van de faciliteiten, de apparatuur en de logistiek

WORKSHOP 1


Sessie 1Sessie 2

Sessie 3
Sessie 4
Sessie 5 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

·  Programma overzicht
.  Kennismaking 
·  Verwachtingen
·  Visie op Leiderschap

·  Groepsoefening: Wie is profiel A?
·  Profiel A’s competenties en stijlen
·  Kernkwadranten en Groepsoefening 
·  Distributie OPQ-profiel en huiswerk
   voor sessie 3
 
·  Het CEO-brein
·  Distributie boek IK2
·  Oefening uit het boek
·  Distributie CEO-profiel

·  Over motivatie
·  Distributie boek over Motivatie
·  Dialoog over Meditatie en effecten  
   van meditatietechnieken
·  Oefening

·  Stress en stressoren profiel
·  Distributie persoonlijke Stressoren
   profiel
·  Peer Coaching: Stressoren
·  Evaluatie Workshop 1 en
   huiswerk (Kwaliteiten en Valkuilen)

Instrumenten en rapporten


LDT-A
Samenstelling van groepen

OPQ-profielCEO-profielMotivatie Vlammen Rapport
Stressoren profiel
Making Pairs


Rapport Kwaliteiten en Valkuilen

WORKSHOP 2


Sessie 1


Sessie 2

Sessie 3


Sessie 4


Sessie 5 

GEDRAGSEFFECTIVITEIT
COMPETENTIES, STIJLEN

.   Evaluatie ervaringen en huiswerk
.   Persoonlijke Gedragseffectiviteit
.   Conversational Intelligence:
    Conscious Effectful Interaction (CEI)
.   Kwaliteiten en Valkuilen - dialoog

.   Peer Coaching: Kwaliteiten                                          & Valkuilen
.   Evaluatie peer coaching K&V
.   Introductie Competenties
.   Distributie Competentie profielen

.   Individuele oefening: Wat wil ik
    verbeteren? (Competenties, Gedrag)
.   Peer coaching: Verbetering van
    Competenties, Gedrag
.   Groepsoefening: Wat is Leiderschap?
.   Introductie Leiderschap Stijlen en
    distributie Leiderschap Stijl Profiel

.   Introductie Medewerker Stijlen 
.   Distributie Medewerker stijlen en 
    Dashboard
.   Individuele oefening: Wat wil ik
    verbeteren (Stijlen Portefeuille)?
.   Peer coaching: Stijlen

.   Introductie Simulatie Model
.   Hoe kan profiel A groeien als leider?
.   Distributie individuele Simulatie
    scenario’s en individuele oefening 
.   Peer coaching: ontwikkeling scenario
.   Huiswerk: eerste aanzet tot een
    Persoonlijk Ontwikkeling Plan en
    uitnodigen van observanten voor de
    LDT360

Tools en Rapporten

LDT-A
CEI-rapportMaking Pairs
Scheduling
peer-meetings


Competentie profiel


Leiderschap Stijl Profiel


Medewerker Stijl profiel
Dashboard

Simulatie scenario’s:
Ontwikkeling van Stijlen en Rollen Portefeuille
Competenties

WORKSHOP 3


Sessie 1

Sessie 2Sessie 3Sessie 4


Sessie 5

TEAMS EN
TEAM  OPDRACHTEN

·   Evaluatie ervaringen en huiswerk
·   Groepsoefening: Wat is een team?
·   Collectieve Intelligentie
.   Groepsproces Vaardigheden (GPV)
·   Vul het IM360 voor je teamleden 

·   Groepsoefening met ‘foute teams’
·   Wat is een succesvol team? (Reddin)
·   Team compositie en team opdracht
·   Distributie team design informatie

·   Teams: Eerste globale analyse van
    team opdracht: Wat wordt verwacht?·   Teams: Wat gaan we doen?
·   Peer coaching: individuele bijdrage

·   Introductie Team Effectiveness I
·   IM360 profielen – zelfscores
·   Distributie IM360-scores
    en 1:1 scores
·   Tijd voor voorbereiding  van de
    1:1 meetings IM360
·   Uitvoering 1:1 meetings

·   Evaluatie IM360
·   Teams: raamwerk v.d. samenwerking
·   Teams: Stakeholders analyse
·   Teams: Activiteitenplan en
     wie neemt welke acties
·    Afspraken: intern en extern

Tools en Rapporten


LDT-A
GPV rapport
Making Pairs
en Groep Schema

peer-meetings
Team Design ToolTeam Design info

IM360 module en IM360 tool
IM360 self-score
IM360 profiel
IM360 1:1
rapporten
IM360 schema's
IM360
notitiepagina's

WORKSHOP 4


Sessie 1Sessie 2

Sessie 3


Sessie 4


Sessie 5

STRATEGIE ONTWIKKELING

·   Vraag: Wat is Strategie en hoe kun je
     strategie ontwikkelen?
·   Theorie Strategie en –ontwikkeling
·   10 strategische thema's en de biases
    die het komen tot een synthese
    kunnen blokkeren
·   Strategic Behavioural Traits Analysis
·   Distributie van persoonlijke biases en
    teamprofielen

·   Presentatie Case Study 
    Strategische dilemma’s
·   Groepsoefening: Ontwikkel de Case
·   Groep presentaties Case study
·   Conclusies

·   Groepen: Welke strategische vragen, 
    dilemma's zien we in onze opdracht?
·   Groepspresentaties en discussies
    over de strategie
·   Voorbeelden van strategiedilemma’s
    and oplossingen
·   Groepens: ideevorming over de
    aanpak van de opdracht

·   Strategie oefeningen
·   Tijd voor werken aan de opdracht

·   Excursie of Studiebezoek 
·   Tijd voor werken aan de opdracht

Tools en RapportenSBTA rapporten betr. participanten en het team
SBTA rapporten over strategische dilemma’s

WORKSHOP 5


Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3Sessie 4Sessie 5

CREATIVITEIT EN INNOVATIE

·   Groepsoefening: Wat is innovatie?
·   Innovatie is een bottom-up proces
    in interactie tussen mensen
·   Fincoda en het innovatie
,   Teamrollen in Innovatie
    competentie model
·   Advanced Team Design Tool

·   Concept Organizing Innovation
·   Natural Working Teams
·   Distributie van de NWT profielen
·   Innovatie Behoeften

·   NWT’s werken aan hun teamopdracht
·   Presentaties
·   Review NWT resultaten
·   Evaluatie van de resultaten

·   Tijd voor werken aan de opdracht
·   Conclusies over het innovatieproces
    en het produceren van het rapport 

·   Presentaties over/van start-ups
    en innovaties

Tools en Rapporten
Advanced Team Design Tool
Individueel Fincoda-profiel
Ten Faces rapportTeam profielen Natural Working Teams

WORKSHOP 6


Sessie 1
Sessie 2


Sessie 3Sessie 4


Sessie 5

PROFESSIONELE ROLLEN
EN VERANDERMANAGEMENT

·   Groepsoefening:
    Sales en Acquisitie Rollen
·   Modellen voor 
    Sales en Acquisition Rollen
·   Groepsoefening:
    Programma en Project Management
·   Modellen voor Programma en Project
    Management

·   Andere rapporten: CM en PCP;
    distributie CM en PCP rapporten
·   Peer coaching: Professionele Rollen,
    CM en PCP
·   Presentatie van Cases 
    Programma Management
·   Groepen: Werken aan cases
    Programma Management

·   Teams: Tijd voor werken aan
    team opdrachten

·   Presentaties over
    Verandermanagement of
    Excursies/studiebezoek

Tools en RapportenProfessionele Rollen rapporten

Verander Management rapport
PCP-rapport

WORKSHOP 7


Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Sessie 4

Sessie 5

FEEDBACK EN PERSOONLIJK ONTWIKKELING PLAN

·   Presentatie over LDT360 rapporten
·   Distributie LDT360 rapporten
·   Tijd voor bestuderen van de eigen
     LDT360 rapporten
·   Tijdschema voor LDT360
    feedback dialogen

·   LDT360 feedback gesprekken

·   LDT360 feedback gesprekken

·   Overige feedback gesprekken

·   Evaluatie van feedback gesprekken

·   Tijd voor het samenstellen van het
    Persoonlijke Ontwikkeling Plan en
    het maken van verder afspraken 

Tools en Rapporten


LDT360 rapporten

LDT-S
LDT-rapporten gebaseerd op bijgestelde scores

WORKSHOP 8


Sessie 1Sessie 2


Sessie 3

Sessie 4


Sessie 5

RESULTATEN VAN DE TEAM OPDRACHTEN,
AFRONDING VAN HET PROGRAMMA

·   Programma overzicht Workshop 8
·   Introductie van uitgenodigde gasten en hun bijdragen 
·   Presentatie Team 1

·   Presentatie Team 2
·   Presentatie Team 3

·   Presentatie Team 4
·   Presentatie Team 5
·
·  Evaluatie van het Leiderschapsprogramma 
·
·
·  Grand Finale