INNOVEREN IN UW ORGANISATIE

Mede vanwege de ontwrichting van de samenleving door de Corona interventies is er nu in aantal bedrijfstakken een groot personeelstekort ontstaan. Dat zal best nog lang duren. Bedrijven zullen zich moeten bezinnen hoe ze hiermee zullen moeten omgaan. Er zal meer aandacht moeten worden gegeven aan de groei van medewerkers van onderop en binnenuit, maar vooral ook aan innovatie en vernieuwing.

Op de pagina Ontdek de innovatiekracht van uw onderneming laten wij zien hoe u de medewerkers van uw organisatie kun mobiliseren om een rol te spelen bij de ontwikkeling van uw bedrijf.
Op de pagina Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling geven wij de contouren aan van een
 programma organisatie, waarin de medewerkers van een onderneming werken in zgn. Natural Working Teams (NWT's) met de missie om te innoveren (uitdenken en realiseren van innovatieve oplossingen). Dit kan makkelijker te realiseren zijn voor grotere organisaties. Maar hoe moeten kleinere organisaties Op regionaal niveau, bijvoorbeeld, kan er een programma worden opgezet voor meerdere organisaties tegelijk. Met de MKB regio Zwolle is er zelfs een concept uitgewerkt voor een dertigtal ondernemingen, waarbij de coaching en begeleiding plaatsvindt in een multi-organisationele werkgroep. Het MvI programma (Mobiliseren voor Innoveren) omvat dan tevens een gezamenlijk Train de Coach programma.
Maar innoveren kun je ook bilateraal, rond een bepaalde behoefte of noodzaak: de pagina Innoveer samen met je klant geeft daarvan een voorbeeld.