BEWUSTWORDING EN REFLECTIE:
MODELLEN VOOR REFLECTIE

Het Johari Venster
Als je wilt nadenken over je eigen kwaliteiten en valkuilen is het van belang dat het niet altijd goed mogelijk is om objectief naar jezelf te kijken, zeker niet wat betreft de interactie met anderen en het is daarbij zeker niet makkelijk om het effect te zien dat jouw gedrag heeft op anderen. Het Johari venster helpt ons dit in te zien.
Het organiseren van consequente feedback van vertrouwde mensen in je omgeving is de beste manier om je bewust te worden van je minder effectieve gedrag.
Gedurende de 1:1-gesprekken met je observanten is vooral vak 3 ‘Wat anderen kunnen zien, zonder dat je het jezelf bewust bent, het uitdagende veld waar je tot veel inzichten kunt komen over de effectiviteit van je eigen gedrag.
Zie ook

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johari-venster
 
 

Kernkwadranten
Het is een bekend gegeven dat gedragsveran-dering niet eenvoudig is en dat een bepaalde gedragsstijl vaak diep geworteld is. Terwijl verandering van karakter vrijwel onmogelijk is kan een bewuste, gewenste verandering van ineffectief voorkeursgedrag wel degelijk plaatsvinden. Soms behoeft men daarbij wel hulp van de omgeving en in moeilijke gevallen mogelijk ook professionele coaching.
Zulke veranderingen kunnen alleen maar gerealiseerd worden zolang de persoon ‘natuurlijk’ blijft, binnen de kaders van de eigen persoonlijkheid.
Met de rapporten van LDT review ben je je er meer bewust van dat de hogere en lagere scores van je gedragsvoorkeuren indicaties kunnen zijn van zowel je potentiële kwaliteiten alsmede de mogelijke valkuilen daarvan.

Het concept van kernkwadranten (ontworpen door Daniel Ofman) kan gebruikt worden om kwaliteiten en valkuilen te onderkennen.
Zie ook www.corequality.nl

Theorie over Kernkwadranten
In zijn benadering stelt Ofman dat iemands sterkte op het zelfde moment ook zijn valkuil kan zijn. Wanneer een persoon zich daar van bewust is kan hij leren om zijn kwaliteit te gebruiken en tegelijkertijd de bijbehorende valkuil te vermijden. Als hij de uitdaging ziet, hoe de valkuil vermeden kan worden ontdekt hij meestal ook zijn ‘blinde vlek’, zijn ‘allergie’ voor bepaalde dingen/ gedragingen/soort mensen.

Daarvan moet hij zich ook goed bewust zijn om effectief gedrag te ontwikkelen: namelijk de kwaliteit, te combineren met het adequate gedrag om misplaatst en overdreven gebruik van de ‘kracht’ te vermijden.
Iedereen heeft bepaalde kwaliteiten en krachten en het is van belang om te weten welke dat zijn. Een overdreven (misplaatst) gebruik van een ‘kracht’ kan iemands valkuil worden. Het herkennen van de mogelijke valkuilen die samenhangen met bepaalde kwaliteiten is belangrijk om die valkuilen te kunnen vermijden.