TOOLBASED TEAM ASSESSMENT
EN TEAM ONTWERP

Voor het succes en de groei van een onderneming is een sterk en compleet management team onontbeerlijk. Maar een team bestaat uit een aantal unieke individuen met ieder hun eigen karakter en persoonlijkheid, met sterke potentiële kwaliteiten en mogelijke valkuilen. Vaak ook met sterk ontwikkelde ego’s en merkbare geldingsdrang.

Toch is het, in het belang van de organisatie en henzelf, belangrijk dat deze groep van individuen een hecht en functionerend team vormen, dat goed interacteert, duidelijk en ‘met één mond spreekt en de juiste randvoorwaarden bewerkstelligt voor de organisatie om haar doelen te realiseren.
Voor een leider is het best wel gezond om een sterk ego te hebben, maar de sterke ego’s van leiders kunnen ook risico’s vormen voor het minder goed functioneren van het leidersteam en kan het ‘op hol geslagen ego’ van een leider dramatische gevolgen hebben van een organisatie

LDpe heeft een toolbased methodologie ontwikkeld waarmee stapsgewijs de individuele en team-kwaliteiten in kaart wordt gebracht, waarmee de ‘compleetheid’ en het samenspel tussen de leden van het team inzichtelijk wordt, maar ook de omissies in het rollenpatroon en sterktes en zwaktes in strategisch en innovatief denken.
Met deze inzichten kunnen verschillende ambities van verbetering en ontwikkeling worden gerealiseerd. Maar voordat er daartoe verdere stappen worden ondernomen zal er eerst een goede analyse moeten plaatsvinden van de eventuele belemmeringen en risico’s. Het is ook noodzakelijk dat de betrokkenen de bereidheid en ambitie hebben, gezamenlijk zo’n ontwikkeltraject in te gaan.

NIVEAU 1       IN KAART BRENGEN HUIDIGE SITUATIE
                        Persoonlijkheden, individuele kwaliteiten en ontwikkelperspectief van de teamleden
                        Organisatie, structuur en cultuur, actuele problemen en uitdagingen
                                   
NIVEAU 2       RANDVOORWAARDEN VOOR SUCCES
                        Belemmeringen, risico’s voor disfunctionerende teams
                        Relatie tussen de leider, het team en de onderliggende teams
                       
NIVEAU 3       TEAMSAMENSPEL
                        Compleetheid, Rollen en Samenspel
                       
NIVEAU 4       TEAM EFFECTIVENESS
                        Percepties versus Intenties
                        Leiderschap in samenwerking
                        Oplossen complexe vraagstukken
                        Initiëren van Innovatie
 
NIVEAU 5       TEAM DESIGN
                        Strategisch Analyse Vermogen
                        Innovatief Vermogen
 
NIVEAU 6       EEN LEVENDE ORGANISATIE
                        Voortdurende collegiale feedback
                        Dynamische Organisatieontwikkeling met geïntegreerd opvolgings-management
                        Vernieuwing m.b.v. Natural Working Teams