SCHAKEL INNOVATIE NAAR EEN
HOGERE VERSNELLING

Het Programma: Schakel Innovatie naar een hogere versnelling Het Programma: Schakel Innovatie naar een hogere versnelling

Het programma 'Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling' is een programma voor organisaties die de innovatiekracht en creativiteit   van hun medewerkers willen mobiliseren voor het opzetten van de volgende innovatieve stap en dit veranderingsproces op gang willen brengen.

Het programma schept het juiste stimulerende klimaat voor 'outside-the-box' denken, voor het genereren van nieuwe ideeën, en het bedenken  van nieuwe en vernieuwende producten, diensten en verbeterde organisatie- en productieprocessen.


Het programma zal een impact hebben op de organisatie, helpt de organisatie zich aan te passen en in te spelen op veranderde marktomstandigheden en gebruik te maken van nieuwe technologie trends, daarbij gebruik makend van waardevolle actuele hulpmiddelen.
Naast de uiteindelijke doelstellingen van het programma zal het daarenboven zijn effecten hebben op de deelnemers:

  • meer effectieve gedrag
  • beter teamwork
  • toegenomen cohesie
  • ontwikkeling van de individuele talenten
  • versnelling van het leerproces


DEELNEMERS EN ROLLEN

Management Team (MT)

Bestuur
Eindverantwoording
Verantwoordelijkheid
Individuele MT-leden treden op als sponsors voor de NWT's
Financiering programma
Goedkeuring Projectplan

Natural Working Teams (NWT)


Genereren van Ideeën
Ontwikkeling Concepten
Definiëren Projecten
Leveren van Resultaat

Klankbord Groep
(KbG)


Ondersteunen NWT's
Informatievoorziening
Testen van Ideeën
Helpen, Faciliteren
Scheppen randvoorwaar-den voor optimaal werken in de NWT's

Randvoorwaarden (MT)
► Onderling vertrouwen en effectieve interactie in het MT (desgewenst te bewerkstellingen d.m.v. de workshops I en II van het Team Effectiveness Programma (zie de aparte beschrijving)
► Geloof in het Programma en de kwaliteit van de medewerkers.

Randvoorwaarden (NWT's en KbG)

► Enthousiasme over de mogelijkheid deel te mogen nemen en bij te dragen.
► Bereidheid zonder belemmeringen 'outside-the-box' te denken.
► Willen samenwerken en bereidheid collega's te helpen.

HET PROGRAMMA  - ONDERDELEN EN PROCESSEN

  • Team Effectiveness IV (Workshop voor het Management Team)
  • Peer Coaching (voor de NWT- en KbG-deelnemers)
  • Klankbordgroep programma activiteiten (voor de Klankbord groep)
  • NWT programma activiteiten (Ideeën, Concepten, Projecten)

Algemene randvoorwaarden
Belangrijk is dat de NWT's de stimulans voelen tot 'nieuw denken' en dat het MT dat duidelijk maakt in de wijze waarop ze hun ambities definiëren en de juiste doelen stellen (in de TE Workshop IV).
En dat de individuele MT-leden werkelijk optreden als sponsor van hun NWT (niet op de wijze als op het filmpje hiernaast).