INNOVEER SAMEN MET JE KLANT

Het concept van het organiseren van innovatie met Natural Working Teams, zoals hierboven weergegeven, is ook toepasbaar in situaties waar een organisatie besluit om samen met een andere organisatie te 'co-innoveren'.
De behoefte om te innoveren, en daarbij wellicht tevens de business formule te veranderen doet zich vooral voor in markten die onder druk komen te staan van extern afgedwongen veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe technologieën of veranderende regelgeving. 

In de Financiële sector, bijvoorbeeld,
dringt zich de ontwikkeling op van Blockchain. En die van de gedwongen overgang op het gebied van het PSD directief, dat de Europese markt openstelt for nieuwe toetreders.
Uiteraard zullen het uiteraard de consumenten zijn die uitmaken wie hier als winnaars uit de bus zullen komen en hoe de overgang zal verlopen.

Leveranciers van klantvriendelijke Cient Interface oplosingen zullen mogelijk met de juiste 'killer apps' komen. Voor hen lijkt een co-innovate project met een bank een interessante mogelijkheid.

LDpe's propositie om Innovatie in een hogere versnelling te brengen kan dan een unieke kans bieden om die co-innovatie te organiseren.

Blockchains Touch the Core of Banking

In his book 'The Business Blockchain' William Mougayar indicates the prime areas (ATOMIC) that are going to be touched by the revolutionary development, caused by Blockchain technology:
 - Assets

 - Trust
 - Ownership
 - Money
 - Identity
 - Contracts
The blockchain is about decentralisation, disintermediation and distributed ledgers, which means that this technology touches the core part of the business model of banking.
Banks and Financial Institutions need to rigorously rethink their position and plans vis-à-vis each one of the above indicated prime areas (ATOMIC). They cannot ignore what happens when their core is being threatened.

PSD2 - the directive that will change banking as we know it

2019 is set to be a game-changing year for retail banking. As the PSD2 (Revised Payment Service Directive) becomes implemented, banks’ monopoly on their customer’s account information and payment services is about to disappear.
The new EU directive, to be implemented from 2018, opens the door to any party interested in participating in the finance market.