HET BLAUWVINGER INNOVATIE CENTRUM

Klik op het logo hiernaast om te worden doorverbonden naar de eigen website van het Blauwvinger Innovatie Centrum.

Midden in het historische centrum van de innovatieve Hanzestad Zwolle ligt het Blauwvinger Innovatie Centrum.

Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) stelt zich tot doel om, samen met educatieve instellingen, consultants en coaches in Noord- en Oost Nederland, organisaties te helpen innoveren door de mobilisatie van de creatieve en innovatieve kracht van het eigen personeel. 

Bij het woord Innovatie denken we gewoonlijk aan de mogelijkheid om op basis van  van nieuwe technologieën ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Bijvoorbeeld het toepassen van 3-D printen in de maak-industrie. Dit type van innovaties ontstaan vanuit de 'technology push'. Maar innovatie kan ook tot stand gebracht worden vanuit een belangrijke behoefte in de samenleving, bijvoorbeeld de behoefte aan een bepaald vaccin. Dit type van innovaties ontstaan vanwege een sterke 'demand pull'. Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) werkt noch vanuit de technology push, noch vanuit de demand pull. Het BIC is uniek in haar focus: de ontwikkeling van menselijke innovatiekracht.

Cruciaal bij innoveren is de uitwisseling van ideeën en het teamsamenspel tussen mensen. Netwerken is niet alleen een belangrijke menselijke behoefte maar ook voor innovatie een onmisbare factor. De BIC Moose Club vervult hierin een natuurlijke rol.
Klick op de elandfoto om meer over deze ontmoetingsplaats te lezen.

Door de uniek toolset waarover het BIC kan beschikken kunnen we, op basis van het persoonlijkheidsprofiel van deelnemers, innovatiekracht helpen versterken. En door het combineren van die individuele krachten in teams zijn we in het BIC in staat om de zgn. Natural Working Teams tot grote creatieve, innovatieve. prestaties aan te zetten en een innovatief klimaat te helpen realiseren.

Onderdeel van het Blauwvinger Innovatie Centrum, de BIC Moose Club.