UITNODIGEN OBSERVANTEN
EN LEREN VAN ANDEREN

Je begint het proces van de LDT360 module door je observanten uit te nodigen om de LDT360-vragenlijst voor je te beantwoorden. De gesprekken met de individuele observanten die later volgen zullen je veel nieuwe inzichten bezorgen. Je zult ontdekken dat de commentaren van mensen om je heen, alhoewel subjectief, altijd de moeite waard zijn omdat ze je belangrijke informatie verschaffen en omdat ze je aan het denken zetten.
Jouw doel met het gebruik van de LDT360 rapporten moet zijn om een meer effectieve leider te worden en om je leiderstalent te ontwikkelen door het ontwikkelen van competenties en een stijlportefeuille die past bij je ambities als leider.


LDT360 rapportage

Nadat de antwoorden van de observanten door LDpe zijn ontvangen zijn worden de LDT360 rapporten voor je samengesteld als een eerste feedback. Deze rapporten zullen onmiddellijk al je zelfreflectie uitlokken. Maar je leergierigheid zal nog meer gestimuleerd worden gedurende de reviews met de individuele observanten. Elke observant zal tijdens jullie gesprek kunnen refereren naar bepaalde ‘real-life’ gebeurtenissen als je hem vraagt naar de achtergrond van zijn perceptie van jouw gedrag. Je zult ook ontdekken dat je van zijn feedback kan leren, ook als zijn perceptie verschillend is van die van de gemiddelde observant.

De LDT360-rapporten laten zien hoe de verschillende observanten je scoren op de LDT-dimensies en wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn voor potentiële kwaliteiten en mogelijke valkuilen.
De rapporten zullen je helpen om je zeer professioneel voor te bereiden voor elk 1:1 observanten-gesprek. Je zult in staat zijn om de vragen te definiëren die je moet stellen, als je samen met je observant het scoreverschil probeert te analyseren tussen de score van hem en jouw zelfscore.
Omdat iedere score subjectief is (ook die van je eigen zelfbeeld) moet je leren begrijpen hoe een subjectieve perceptie bij je observant ontstaan kan zijn vanuit zijn waarneming en interpretatie in een bepaalde context. Het is een feit, en je zult zien, dat de verschillende observanten je verschillend scoren afhankelijk van de verschillen in context en jullie onderlinge relatie.


Bij de analyse van de rapporten moet je je realiseren dat de perceptie van een observant voor hem ‘de waarheid’ is. Deze perceptie kan overigens beïnvloed zijn door:
  • De organisatorische context en bedrijfscultuur (openheid, veiligheid, spanningen, hiërarchie, marktomstandigheden, interne competitie, hoe collega’s elkaar steunen, enz.);
  • De hiërarchische en sociale relatie tussen de observant en jezelf;
  • Jullie gezamenlijke geschiedenis van het samenwerken;
  • Hoe diepgaand de observant je werkelijk kent;
  • De eigen persoonlijkheid van je observant;
  • De persoonlijke chemie tussen je observant en jezelf.

Omdat elke score (ook die van jezelf) subjectief is moet je leren te zien hoe de specifieke subjectieve perceptie van de observant bij hem ontwikkeld is vanuit zijn interpretatie van de specifieke context. De facto zullen verschillende observanten verschillend scores, afhankelijk van de context en jullie onderlinge relatie.

Je persoonlijke gedrags-effectiviteit

Alhoewel alle scores van je observanten subjectief zijn is hun feedback een zeer waardevolle bron van informatie,

Herinner je je nog de definitie van Persoonlijke Gedragseffectiviteit?
En het rapport over je Bewust Effectvolle Interactie Vaardigheden?
Tijdens ons eerste review over de LDT360 rapporten laten we je zien hoe je observanten jou scoorden over jouw interactie vaardigheden:

In bovenstaande voorbeeld zien we dat de deelnemer (Bert Example) zichzelf overschat m.b.t. de vaardigheden Aandacht & Empathie, Luisteren & Steunen, Opbouw Wederzijds Vertrouwen en Opbouw van de Relatie. Tijdens het review zullen we hem adviseren om heel goed naar de feedback van zijn observanten te luisteren, met name betreffende deze terreinen.
Het zal hard werken zijn, daar waar je jezelf overschat en je zult jezelf behoorlijk wat vragen moeten stellen en elke mogelijkheid tot kritische feedback moeten willen benutten.
Voor de gebieden waar je jezelf onderschat ligt dit wat makkelijker, je zou er wel eens sterker in kunnen zijn dan je had gedacht.
Hieronder zie je wat voorbeelden van deelnemers die zichzelf onderschatten resp. overschatten.